Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
GT-416GIDA GÜVENLİĞİSeçmeli483
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere gıda güvenliği riskleri ve bu risklere karşı kritik kontrol noktalarında alınabilecek önlemler hakkında bilgiler vererek, gıda sektöründe kalite yöneticisi olarak çalışmalarını sağlayacak, kalite, gıda kalite kontrolünün temel kavramları, prensipleri ve yöntemleri, kontrol kartları, toplam kalite yönetimi, kalite yönetim sistemleri, gıda kalitesi ve güvenliği yönetim sistemleri (ISO-9001, ISO-22000) konularında bilgi kazandırmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Hüseyin Tepe
Öğrenme Çıktıları
1Gıda kaynaklı toksik maddelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri ile bunların bulaşma ve oluşum nedenlerini kavrayabilme
2Gıda kaynaklı zararlılardan korunma yöntemlerini uygulayabilmek
3Bir gıda maddesinin üretimi sırasındaki potansiyel riskleri belirleyip risk analizlerini yapabilme
4Kalitenin temel kavramlarını, toplam kaliteyi, gıda kalitesi ve güvenliği yönetim sistemlerini kavrayabilme ve kontrol kartı hazırlayabilme
5Gıda Güvence ve Kalite Programlarının Gelişimi; HACCP, ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Sistemlerini tanımlamayabilme ve karşılaştırabilme
6ISO 9001:2000 (Kalite yönetim sistemi), GHP(İyi Hijyen Uygulamaları), GMP(İyi Üretim Uygulamaları) ve diğer standartlar hakkında bilgi sahibi olma ve uygulayabilme
7Bir gıda işletmesinde uygun temizlik ve sanitasyon sistemini tasarlayabilme ve kurabilme
8Türkiye’de uygulanan gıda güvenliği sistemini dünyada uygulanan gıda güvenliği sistemleri ile karşılaştırabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Gıda güvenliğinin önemi Türkiye´de ve dünyada gıda güvenliği Gıda güvenliği ile ilgili yasalar, gıda kanunu Gıda kontaminantları ve bozulma etkenleri Gıda kökenli sağlık riskleri (bakteriler ve küflerden kaynaklanan riskler) Gıda kökenli sağlık riskleri (bakteriler, parazitler, doğal gıda kontaminantları ve kimyasal kontaminantlardan kaynaklanan riskler) Gıda koruma teknikleri ve ürün güvenliği Ders tekrarı ve arasınav Gıdalara uygulanan temel koruma ve işleme teknikleri Gıda katkı maddeleri Endüstriyel gıda güvenliğinde hijyen ve sanitasyon Gıdalarda kalite güvenliği, ürün ve üretimin kontrolü GMP (İyi Üretim Uygulamaları), GHP'da (İyi Hijyen Uygulamaları) güvenlik programları HACCP sistemi ve gıda endüstrisindeki gelişimi ISO 22000 Gıda güvenliği yönetim sistemi standardı
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Gıda güvenliğinin önemi Türkiye´de ve dünyada gıda güvenliği
2Gıda güvenliği ile ilgili yasalar, gıda kanunu
3Gıda kontaminantları ve bozulma etkenleri
4Gıda kökenli sağlık riskleri (bakteriler ve küflerden kaynaklanan riskler)
5Gıda kökenli sağlık riskleri (bakteriler, parazitler, doğal gıda kontaminantları ve kimyasal kontaminantlardan kaynaklanan riskler)
6Gıda koruma teknikleri ve ürün güvenliği
7Gıdalara uygulanan temel koruma ve işleme teknikleri
8 Ara Sınav
9Gıda katkı maddeleri
10Endüstriyel gıda güvenliğinde hijyen ve sanitasyon
11Gıdalarda kalite güvenliği, ürün ve üretimin kontrolü
12GMP (İyi Üretim Uygulamaları), GHP'da (İyi Hijyen Uygulamaları) güvenlik programları
13HACCP sistemi ve gıda endüstrisindeki gelişimi
14ISO 22000 Gıda güvenliği yönetim sistemi standardı
15Derslerin Tekrarı
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Julie, M.J. Food Safety, CRS Press, 2004. Topal, Ş. Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim sistemleri, Tübitak, 1996. Topal, Ş. Gıda Endüstrisinde Risk Yönetimi Sistemi: HACCP ve Uygulamaları, Taç Ofset, İstanbul, 2001. Altuğ, T., Ova, G., Demirağ, K., Kurtcan, Ü. Gıda Kalite Kontrolü, Ege Üniversitesi Müh. Fak. Yayınları, No:29, İzmir, 1994. T.S.E., TS EN ISO 9000:2001, TS EN ISO 9001:2000, TS EN ISO 9004:2001 Standartları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav140
Proje Sunma160
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı111
Tartışma122
Soru-Yanıt14228
Takım/Grup Çalışması236
Proje Hazırlama177
Proje Sunma111
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma7428
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma7214
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)89
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ1        
ÖÇ2        
ÖÇ3        
ÖÇ4        
ÖÇ5        
ÖÇ6        
ÖÇ7        
ÖÇ8        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr