Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
GT-317AVRUPA BİRLİĞİSeçmeli353
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu derste, öğrencilerin Türkiye'nin de üye adayı olduğu Avrupa Birliği’nin kurumsal ve hukuksal yapısı hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenci Avrupa Topluluklarının kurulması hakkında bilgi sahibi olur
2Öğrenci Avrupa Birliği’nin nasıl kurulduğunu öğrenir
3Öğrenci Avrupa Birliği’nin hukuksal yapısı hakkında bilgi edinir
4Öğrenci Avrupa Birliği’nin kurumsal yapısını genel olarak öğrenir
5Öğrenci Avrupa Birliği Konseyi’nin görev ve yetkileri hakkında bilgi edinir
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Avrupa Birliği hakkında bilgi ve tartışma
2Avrupa Birliği hakkında bilgi ve tartışma
3Avrupa Birliği hakkında bilgi ve tartışma
4Avrupa Birliği hakkında bilgi ve tartışma
5Avrupa Birliği hakkında bilgi ve tartışma
6Avrupa Birliği hakkında bilgi ve tartışma
7Avrupa Birliği hakkında bilgi ve tartışma
8Ara sınav
9Avrupa Birliği hakkında bilgi ve tartışma
10Avrupa Birliği hakkında bilgi ve tartışma
11Avrupa Birliği hakkında bilgi ve tartışma
12Avrupa Birliği hakkında bilgi ve tartışma
13Avrupa Birliği hakkında bilgi ve tartışma
14Avrupa Birliği hakkında bilgi ve tartışma
15Avrupa Birliği hakkında bilgi ve tartışma
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Kamuran REÇBER, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri, Alfa Aktüel Yayınları, 2009, Bursa. 2. İzzettin DOĞAN, Türk Anayasa Düzeninin Avrupa Toplulukları Hukuk Düzeniyle Bütünleşmesi Sorunu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, İstanbul, 1979. 3. Mehmet GENÇ, “Avrupa Topluluklarına Tam Üyeliğimiz Halinde Egemenlik Yetkilerinin Devri Sorunu ”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: XI, Sayı: 1–2, Mart -Kasım 1990. 4. Haluk GÜNUĞUR, Haluk, Türkiye-AB İlişkileri Son Gelişeler El Kitabı, İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Yayını, İzmir, 2002. 5. Rıdvan KARLUK, Avrupa Birliği ve Türkiye, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 6. Baskı, İstanbul, 2002.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)84
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ1        
ÖÇ2        
ÖÇ3        
ÖÇ4        
ÖÇ5        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr