Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
GT-317EUROPEAN UNIONElective353
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Bu derste, öğrencilerin Türkiye'nin de üye adayı olduğu Avrupa Birliği’nin kurumsal ve hukuksal yapısı hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
1To be able to learn the establishment of the European Communities
2To be able to know how European Union established
3To be able to know the legal structure of the EU
4To be able to know the institional structure of the EU
5To be able to know the functions and powers of the European Council
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
1Information and discussion about the European Union
2Information and discussion about the European Union
3Information and discussion about the European Union
4Information and discussion about the European Union
5Information and discussion about the European Union
6Information and discussion about the European Union
7Information and discussion about the European Union
8Mid term Exam
9Information and discussion about the European Union
10Information and discussion about the European Union
11Information and discussion about the European Union
12Information and discussion about the European Union
13Information and discussion about the European Union
14Information and discussion about the European Union
15Information and discussion about the European Union
16Final
Recommended or Required Reading
1. Kamuran REÇBER, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri, Alfa Aktüel Yayınları, 2009, Bursa. 2. İzzettin DOĞAN, Türk Anayasa Düzeninin Avrupa Toplulukları Hukuk Düzeniyle Bütünleşmesi Sorunu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, İstanbul, 1979. 3. Mehmet GENÇ, “Avrupa Topluluklarına Tam Üyeliğimiz Halinde Egemenlik Yetkilerinin Devri Sorunu ”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: XI, Sayı: 1–2, Mart -Kasım 1990. 4. Haluk GÜNUĞUR, Haluk, Türkiye-AB İlişkileri Son Gelişeler El Kitabı, İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Yayını, İzmir, 2002. 5. Rıdvan KARLUK, Avrupa Birliği ve Türkiye, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 6. Baskı, İstanbul, 2002.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
Midterm Examination133
Final Examination133
Attending Lectures14228
Individual Study for Mid term Examination12020
Individual Study for Final Examination13030
TOTAL WORKLOAD (hours)84
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
LO1        
LO2        
LO3        
LO4        
LO5        
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr