Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
GT-220GIDA KİMYASI-IIZorunlu244
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere gıdaların bileşimlerinde bulunan temel maddelerin kimyasal yapıları, önemleri, fonksiyonları ve gıda sanayisinde kullanımları ile ilgili bilgiler kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Rena Hüseyinoğlu
Öğrenme Çıktıları
1Gıdalarda bulunan bileşenlerin kimyasal yapısını bilir.
2Gıdaların üretimi esnasında meydana gelen kimyasal ve biokimyasal değişimleri bilir.
3Gıdalarda meydana gelen olumlu veya olumsuz bu değişimlerin kontrolünü bilir.
4Gıdaların üretimi sırasında uyulması gereken yasal düzenlemeler ve ahlaki kuralları bilir.
5Vitaminlerin, alkollerin, enzimlerin, alkaloidlerin ve gıda katkı maddelerinin kimyasal yapısını bilir.
6Gıdalarda bulunan doğal renk ve aroma maddelerini bilir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Genel Kimya, Organik Kimya, Gıda Kimyası-1
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yok
Dersin İçeriği
Gıdalarda vitaminler, enzimler, alkoller, alkaloidler, gıda katkı maddelri ve aroma maddelerinin kimyası, reaksiyonları ve bu bileşenlerde meydana gelecek değişikliklerin gıda üzerindeki etkileri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Vitaminlerin gıdalarda varlığı, kimyasal yapısı ve özellikleri.
2Suda ve yağda çözünen vitaminler, Gıdaların vitaminlerle zenginleştirme metotları
3Gıdalrda Enzimlerin varlığı, kimyasal yapısı ve genel özellikleri
4Önemli enzimler ve özellikleri. Gıda üretimi alanında enzim preparatlarının kullanımı
5Alkollerin genel özellikleri. Gıdalarda etil alkolün varlığı, çeşitli özellikleri ve diğer bazı alkollerin bulunuşu.
6Alkol (Etanol) Fermentasyonu
7Gıdalarda alkaloidlerin varlığı, aklaloidlerin kimyasal yapısı, bazı özellikleri ve önemli alkaloidler
8Vize Sınavı haftası
9Gıda katkı maddelerinin sınıflandırılması, kullanımında dikkat edilecek hususlar, gıda endüstrisindeki önemli gıda katkı maddeleri
10Aroma maddelerinin tanımlanması, eşik değeri, doğal aroma bileşenlerinin etkisi, istenmeyen aromalar (Aroma Hataları).
11Aroma değeri, Gaz Kromotografisi Piklerinin duyusal analizi, istatistiksel analizler.
12Gıdalarda Toksik Bileşenlerin Kaynakları. Bitkisel Kökenli Doğal Toksik maddeler.
13Hayvansal kökenli doğal toksik maddeler. Deniz ve tatlı su hayvanlarındaki doğal toksik bileşikler. Zehirli bal ve avidin.
14Gıda kontaminantları, genel özellikleri, toksik iz elementleri . Mikrobiyel kaynaklı toksik bileşenler. Mikotoksinler.
15Pestisitlerin genel tanımı, insektisitler, herbisitler ve fungusitler. Veteriner ilaçları ve yem katkı maddeleri.
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Prof.Dr. Mehmet Demirci " Gıda Kimyası", Prof. Dr. Mustafa Tayar ve Prof. Dr. Recep Çıbık- "Gıda Kimyası"
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Quiz414
Derse Katılım14114
Beyin Fırtınası2510
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma6424
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma10440
Performans6212
Ev Ödevi6212
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ1 4      
ÖÇ2 4      
ÖÇ3 4      
ÖÇ4 4      
ÖÇ5 4      
ÖÇ6 3      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr