Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
GT-114GIDALARDA TEMEL İŞLEMLERZorunlu122
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin gıda sektöründe uygulanan temel prosesleri kavramaları ve muhtemel problemler karşısında pratik çözümlere yönelik yaklaşımlar sergilemeleri amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör.Onur BASANÇELEBİ
Öğrenme Çıktıları
1Boyutlar, ölçme sistemleri ve birimleri tanır ve kavrar.
2Boyutlar, ölçme sistemleri ve birimleri tanır ve kavrar.
3Termodinamik, termodinamiğin Yasaları, Isı Makinası, Carnot İlkesi ve Carnot Makinası, Entropi ile ilgili temel bilgileri ve kavramları açıklayabilir.
4Termodinamik, termodinamiğin Yasaları, Isı Makinası, Carnot İlkesi ve Carnot Makinası, Entropi ile ilgili temel bilgileri ve kavramları açıklayabilir.
5Isı Transferi; Akışkanlar Mekaniği, Akış Olayı, Akış Tipleri ve Reynolds Sayısı, Bernoulli İlkesi, Viskozite ile ilgili temel bilgileri ve kavramları açıklayabilir.
6Isı Transferi; Akışkanlar Mekaniği, Akış Olayı, Akış Tipleri ve Reynolds Sayısı, Bernoulli İlkesi, Viskozite ile ilgili temel bilgileri ve kavramları açıklayabilir.
7Kütle ve enerji denklik hesaplamaları yapabilir.
8Kütle ve enerji denklik hesaplamaları yapabilir.
9Gaz yasaları, ideal gaz eşitliği ile ilgili temel bilgileri ve kavramları açıklayabilir.
10Gaz yasaları, ideal gaz eşitliği ile ilgili temel bilgileri ve kavramları açıklayabilir.
11Suyun faz grafiği, su aktivitesi, sorpsiyon izotermi, psikrometre grafiği gibi diyagramları/kavramları anlayabilir ve yorumlayabilir.
12Suyun faz grafiği, su aktivitesi, sorpsiyon izotermi, psikrometre grafiği gibi diyagramları/kavramları anlayabilir ve yorumlayabilir.
13Evaporasyon ve damıtma, sedimentasyon, santrifüjleme ve filtrasyon ile ilgili temel bilgileri ve kavramları açıklayabilir, gerekli hesaplamaları gerçekleştirebilir.
14Evaporasyon ve damıtma, sedimentasyon, santrifüjleme ve filtrasyon ile ilgili temel bilgileri ve kavramları açıklayabilir, gerekli hesaplamaları gerçekleştirebilir.
15Isıl işlemler ile ilgili gerekli hesaplamaları yapabilir.
16Isıl işlemler ile ilgili gerekli hesaplamaları yapabilir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Gıda Teknolojisine Giriş
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Boyutlar, Ölçme Sistemleri ve Birimler; Termodinamik, Termodinamiğin Yasaları, Isı Makinası, Carnot İlkesi ve Carnot Makinası, Entropi; Isı Transferi; Akışkanlar Mekaniği, Akış Olayı, Akış Tipleri ve Reynolds Sayısı, Bernoulli İlkesi, Viskozite; Kütle ve Enerji Denklikleri; Suyun Faz Grafiği, Su aktivitesi ve Sorpsiyon İzotermleri; Gaz Yasaları, İdeal Gaz Eşitliği, Psikrometri, Evaporasyon ve Damıtma, Sedimentasyon, Santrifüjleme ve Filtrasyon, Isıl işlemler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Boyutlar, Ölçme Sistemleri ve Birimler
11.hafta: Boyutlar, Ölçme Sistemleri ve Birimler
2“Termodinamik, Termodinamiğin Yasaları, Isı Makinası, Carnot İlkesi ve Carnot Makinası, Entropi” konularında temel bilgilerin verilmesi
22.hafta: “Termodinamik, Termodinamiğin Yasaları, Isı Makinası, Carnot İlkesi ve Carnot Makinası, Entropi” konularında temel bilgilerin verilmesi
3“Isı Transferi” ile ilgili temel bilgilerin verilmesi
33.hafta: “Isı Transferi” ile ilgili temel bilgilerin verilmesi
4“Akışkanlar Mekaniği, Akış Olayı, Akış Tipleri ve Reynolds Sayısı, Bernoulli İlkesi, Viskozite” konularında temel bilgilerin verilmesi
44.hafta: “Akışkanlar Mekaniği, Akış Olayı, Akış Tipleri ve Reynolds Sayısı, Bernoulli İlkesi, Viskozite” konularında temel bilgilerin verilmesi
5“Kütle Denklikleri” ile ilgili temel bilgilerin verilmesi
55.hafta: “Kütle Denklikleri” ile ilgili temel bilgilerin verilmesi
6“Enerji Denklikleri” ile ilgili temel bilgilerin verilmesi
66.hafta: “Enerji Denklikleri” ile ilgili temel bilgilerin verilmesi
7Öğrenilen Bilgilerin Gözden Geçirilmesi
77.hafta: Öğrenilen Bilgilerin Gözden Geçirilmesi
8Ara sınav
88.hafta: Ara sınav
9“Suyun Faz Grafiği, Su aktivitesi ve Sorpsiyon İzotermleri” hakkında bilgi verilmesi
99.hafta: “Suyun Faz Grafiği, Su aktivitesi ve Sorpsiyon İzotermleri” hakkında bilgi verilmesi
10“Gaz Yasaları, İdeal Gaz Eşitliği” hakkında bilgi verilmesi
1010.hafta: “Gaz Yasaları, İdeal Gaz Eşitliği” hakkında bilgi verilmesi
11"Psikrometri” ile ilgili temel bilgilerin verilmesi
1111.hafta: “Psikrometri” hakkında bilgi verilmesi
12Evaporasyon ve Damıtma
1212.hafta: “Evaporasyon ve Damıtma” ile ilgili temel bilgilerin verilmesi
13“Sedimentasyon, Santrifüjleme ve Filtrasyon” ile ilgili temel bilgilerin verilmesi
1313.hafta: “Sedimentasyon, Santrifüjleme ve Filtrasyon” ile ilgili temel bilgilerin verilmesi
14Isıl işlemler
1414.hafta: Isıl işlemler
15Öğrenilen Bilgilerin Gözden Geçirilmesi
1515.hafta: Öğrenilen Bilgilerin Gözden Geçirilmesi
16Final Sınavı
1616.hafta: Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Singh, P., Heldman, D.R., 2008. “Introduction to Food Engineering (Fourth Edition)”. • Earle, R. L., 1983. “Unit Operations in Food Processing Second Edition, Web Edition” (http://www.nzifst.org.nz/unitoperations/) • Cemeroğlu, B.S., 2017. “Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemler” Bizim Grup Basımevi, Ankara. • Baysal, T., İçier, F., 2015. Gıda Mühendisliğine Giriş (Introduction to Food Engineering ,R.Paul Singh ve Dennis R. Heldman, Çeviri Kitabı)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı111
Derse Katılım11414
Problem Çözümü11414
Tartışma11414
Soru-Yanıt11414
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma122
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma122
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)63
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ1        
ÖÇ2        
ÖÇ3        
ÖÇ4        
ÖÇ5        
ÖÇ6        
ÖÇ7        
ÖÇ8        
ÖÇ9        
ÖÇ10        
ÖÇ11        
ÖÇ12        
ÖÇ13        
ÖÇ14        
ÖÇ15        
ÖÇ16        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr