Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
GT-114GIDALARDA TEMEL İŞLEMLERZorunlu122
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin gıda sektöründe uygulanan temel prosesleri kavramaları ve muhtemel problemler karşısında pratik çözümlere yönelik yaklaşımlar sergilemeleri amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör.Onur BASANÇELEBİ
Öğrenme Çıktıları
1Boyutlar, ölçme sistemleri ve birimleri tanır ve kavrar.
2Termodinamik, termodinamiğin Yasaları, Isı Makinası, Carnot İlkesi ve Carnot Makinası, Entropi ile ilgili temel bilgileri ve kavramları açıklayabilir.
3Isı Transferi; Akışkanlar Mekaniği, Akış Olayı, Akış Tipleri ve Reynolds Sayısı, Bernoulli İlkesi, Viskozite ile ilgili temel bilgileri ve kavramları açıklayabilir.
4Kütle ve enerji denklik hesaplamaları yapabilir.
5Gaz yasaları, ideal gaz eşitliği ile ilgili temel bilgileri ve kavramları açıklayabilir.
6Suyun faz grafiği, su aktivitesi, sorpsiyon izotermi, psikrometre grafiği gibi diyagramları/kavramları anlayabilir ve yorumlayabilir.
7Evaporasyon ve damıtma, sedimentasyon, santrifüjleme ve filtrasyon ile ilgili temel bilgileri ve kavramları açıklayabilir, gerekli hesaplamaları gerçekleştirebilir.
8Isıl işlemler ile ilgili gerekli hesaplamaları yapabilir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Gıda Teknolojisine Giriş
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Boyutlar, Ölçme Sistemleri ve Birimler; Termodinamik, Termodinamiğin Yasaları, Isı Makinası, Carnot İlkesi ve Carnot Makinası, Entropi; Isı Transferi; Akışkanlar Mekaniği, Akış Olayı, Akış Tipleri ve Reynolds Sayısı, Bernoulli İlkesi, Viskozite; Kütle ve Enerji Denklikleri; Suyun Faz Grafiği, Su aktivitesi ve Sorpsiyon İzotermleri; Gaz Yasaları, İdeal Gaz Eşitliği, Psikrometri, Evaporasyon ve Damıtma, Sedimentasyon, Santrifüjleme ve Filtrasyon, Isıl işlemler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
11.hafta: Boyutlar, Ölçme Sistemleri ve Birimler
22.hafta: “Termodinamik, Termodinamiğin Yasaları, Isı Makinası, Carnot İlkesi ve Carnot Makinası, Entropi” konularında temel bilgilerin verilmesi
33.hafta: “Isı Transferi” ile ilgili temel bilgilerin verilmesi
44.hafta: “Akışkanlar Mekaniği, Akış Olayı, Akış Tipleri ve Reynolds Sayısı, Bernoulli İlkesi, Viskozite” konularında temel bilgilerin verilmesi
55.hafta: “Kütle Denklikleri” ile ilgili temel bilgilerin verilmesi
66.hafta: “Enerji Denklikleri” ile ilgili temel bilgilerin verilmesi
77.hafta: Öğrenilen Bilgilerin Gözden Geçirilmesi
88.hafta: Ara sınav
99.hafta: “Suyun Faz Grafiği, Su aktivitesi ve Sorpsiyon İzotermleri” hakkında bilgi verilmesi
1010.hafta: “Gaz Yasaları, İdeal Gaz Eşitliği” hakkında bilgi verilmesi
1111.hafta: “Psikrometri” hakkında bilgi verilmesi
1212.hafta: “Evaporasyon ve Damıtma” ile ilgili temel bilgilerin verilmesi
1313.hafta: “Sedimentasyon, Santrifüjleme ve Filtrasyon” ile ilgili temel bilgilerin verilmesi
1414.hafta: Isıl işlemler
1515.hafta: Öğrenilen Bilgilerin Gözden Geçirilmesi
1616.hafta: Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Singh, P., Heldman, D.R., 2008. “Introduction to Food Engineering (Fourth Edition)”. • Earle, R. L., 1983. “Unit Operations in Food Processing Second Edition, Web Edition” (http://www.nzifst.org.nz/unitoperations/) • Cemeroğlu, B.S., 2017. “Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemler” Bizim Grup Basımevi, Ankara. • Baysal, T., İçier, F., 2015. Gıda Mühendisliğine Giriş (Introduction to Food Engineering ,R.Paul Singh ve Dennis R. Heldman, Çeviri Kitabı)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Problem Çözümü14114
Bireysel Çalışma7214
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)59
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ1 4      
ÖÇ2 3      
ÖÇ3 5      
ÖÇ4 5      
ÖÇ5 5      
ÖÇ6 5      
ÖÇ7 5      
ÖÇ8 5      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr