Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
GT-481BİTİRME PROJESİ-IZorunlu473
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencinin gıda eğitimi sırasında kazandığı bilgilerini kullanarak belli bir konuda derleme, tasarım, deneysel çalışma yapabilme yeteneğini geliştirmek, elde ettiği bilgileri yorumlayabilme, yazılı, sözlü sunabilme becerisini geliştirmek; etik sorumluluk kazandırmak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Ögr. Gör. Dr. Tuğçe Kalefetoğlu MACAR
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenciler yorumlama ve iletişim becerilerini geliştirebileceklerdir.
2Öğrenciler takım çalışması yapma yeteneklerini geliştirebileceklerdir.
3Öğrenciler yazılı ve sözlü sunum hazırlayabileceklerdir
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Gıda teknolojisinin kapsadığı alanlarla ilişkili bitirme ödevi konusunun seçimi; kaynak taraması; bilgisayar destekli tasarım, deneysel çalışma yönetilmesi, anket veya derleme yapılması; elde edilen sonuçların değerlendirilmesi ve yorumlanması; bitirme ödevinin yazımı ve sunumu
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı
2Bitirme ödevi konusunun seçimi
3Bilimsel bilgiye erişim olanaklarının tanıtımı
4Bilimsel araştırma etiği ilkeleri, kaynak gösterme ve bitirme ödevi yazım kuralları
5Seçilen bitirme ödevi konusuna ilişkin kaynak taraması
6Seçilen bitirme ödevi konusuna ilişkin kaynak taraması
7Seçilen bitirme ödevi konusuna ilişkin kaynak taraması
8Seçilen bitirme ödevi konusuna ilişkin kaynak taraması
9Ara Sınav
10Seçilen konu ile ilgili kaynak taramalarının değerlendirilmesi ve yazımı
11Araştırmanın tasarımı
12Gerekli çalışmaların veya analiz yöntemlerinin belirlenmesi
13Konuya ilişkin çalışmaların, hesaplamaların veya analizlerin yapılması
14Elde edilen sonuçların değerlendirilmesi ve yorumlanması
15Bitirme ödevinin yazımı, poster ve sözlü sunum hazırlama
16Bitirme ödevinin sözlü sunumu
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Proje Tasarımı /Yönetimi14456
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)88
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ1        
ÖÇ2        
ÖÇ3        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr