Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
GT-326ENDÜSTRİYEL YEMEK ÜRETİMİZorunlu364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Toplu yemek hizmeti verilen işletmelerin yönetim esasları, bütçe planlaması, bu işletmelerde yemek menüsünün planlanması, yemeklerin gıda güvenliği uygulamalarına göre hazırlanması, mutfak tasarımları, hijyen ve sanitasyon konularında önemli bilgilerin kazandırılması ve tasarım becerilerinin geliştirilmesidir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Rena Hüseyinoğlu
Öğrenme Çıktıları
1Hazır Yemek Endüstrisi ile ilgili temel kavram ve ifadeleri açıklar.
2Hazır Yemek Endüstrisinde geleneksel ve modern uygulamaları açıklar.
3Toplu beslenme sistemi ve yönetimi, stratejik planlama, temel işlemler ve organizasyon yapar.
4Prosesin genel tanımlamasını yapar.
5Prosesin bütçe planlaması ve kontrolünü yapar.
6Satın alma, depolama ve tedarikçi zinciri yönetimini açıklar.
7Sanitasyon, gıda güvenliği sistemini uygular.
8Kalite yönetim sistemini uygular.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Hazır yemek endüstrisinde maliyet planlaması ve kontrolü, menü planlama, hijyen ve sanitasyon konularının anlatıldığı derstir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Hazır Yemek Endüstrisi: Tarihsel Gelişim ve Sınıflandırılması (Yerinde Üretim, Taşınarak Yapılan Servis v.b.)
2Hazır Yemek Endüstrisinde Geleneksel ve Modern Uygulamalar
3Toplu Beslenme Sistemi ve Yönetimi, Stratejik Planlama, Temel İşlemler ve Organizasyon
4Prosesin Genel Tanımlanması, Maliyet Planlaması ve Kontrolü
5Satın Alma, Depolama ve Tedarikçi Zinciri Yönetimi
6Menü ve Üretim Planlaması ve Materyal Kontrolü
7Gıda Hazırlama Yöntemleri
8Ara Sınav
9İş Gücü Planlaması, Personel Kriterlerinin Tanımı, Personel Eğitimi
10Üretim/Servis Alanı Tasarım ve Donanım Prensipleri
11İşçi Sağlığı ve Uygun Çalışma Koşullarının Sağlanması
12Hijyen ve Sanitasyon
13Gıda Güvenliği Sistemi
14Kalite Yönetim Sistemi
15Sunuşa Hazırlama ve Müşteri Tatmini
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Vural, Y & Duran, T., 1997. "Toplu Beslenme Teknolojisi", Ekin Yayıncılık, İstanbul. 2. Scanlon, N & Wiley, C., 2007. "Catering Management", New York. Ders Araçları: Projeksiyon Aleti
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Soru-Yanıt14342
Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Ev Ödevi11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)117
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ1        
ÖÇ2        
ÖÇ3        
ÖÇ4        
ÖÇ5        
ÖÇ6        
ÖÇ7        
ÖÇ8        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr