Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
GT-222TOKSİKOLOJİZorunlu244
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; zehir kavramı ve toksik doz, zehirlerin vücuda giriş yolları, zehirlerin toksikokinetiği ve toksikodinamiği, sistemik toksikoloji ve kimyasal maddelerin toksikolojik incelenmesi hakkında bilgi vermektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Aşkın TEKİN
Öğrenme Çıktıları
1Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler Endüstriyel ve çevresel kirleticilerin yanısıra organik çözücülerin ve ağır metallerin toksisiteleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olurlar.
2Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler Bitkisel, hayvansal toksinlerin ve mikotoksinlerin toksisiteleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olurlar.
3Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler Toksik maddelerin çeşitli organ ve sistemler üzerine (kan, karaciğer, böbrek, sinir sistemi, akciğer, bağışıklık sistemi, üreme sistemi) etkileri hakkında bilgi ve beceri sahibi olurlar.
4Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler Kimyasal maddelerin toksikolojik incelenmesi ve zehirlerin etki mekanizmaları hakkında bilgi ve beceri sahibi olurlar.
5Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler Zehir kavramı ve toksik doz, zehirlerin vücuda giriş yolları, zehirlerin emilimi, dağılımı, biyotransformasyonu, atılımı ve etkileyen faktörler. Toksikolojik değerlendirme; Risk ve güvenlik değerlendirmesi hakkında bilgi ve beceri sahibi olurlar.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Toksikolojinin Temel Prensipleri Doz, Toksik doz, LD50, Ksenobiyotik Absorbsiyonu Ksenobiyotiklerin Dağilimi ve Biyotransformasyon Biyotransformasyonu Etkileyen Faktörler, Toksikodinami Karsinojenezis Mutajenezis Teratojenezis, Dokulara Doğrudan Etkiler, Allerjik Reaksiyonlar Sistemik Toksikoloji Toksikolojide Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Risk Değerlendirilmesi Farmakogenomik,Toksikogenomik Organik Çözücülerin Toksik Etkileri Bitkisel, Hayvansal ve Bitkisel Toksinler- Etkileri Mikotoksinlerin Toksik Etkileri Metal Toksisitesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Toksikolojinin Temel Prensipleri
2Doz, Toksik doz, LD50, Ksenobiyotik Absorbsiyonu
3Ksenobiyotiklerin Dağilimi ve Biyotransformasyon
4Biyotransformasyonu Etkileyen Faktörler, Toksikodinami
5Karsinojenesiz
6Mutajenesiz
7 Teratojenezis, Dokulara Doğrudan Etkiler, Allerjik Reaksiyonlar
8Ara sınav haftası
9Sistemik Toksikoloji
10 Toksikolojide Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Risk Değerlendirilmesi
11 Farmakogenomik,Toksikogenomik
12Organik Çözücülerin Toksik Etkileri
13 Bitkisel, Hayvansal ve Bitkisel Toksinler- Etkileri
14 Mikotoksinlerin Toksik Etkileri
15Metal Toksisitesi
16Final Haftası
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ellenhorn M.J., Ellenhorn's Medical Toxicology, Second Edition, Williams & Wilkins, London, 1997. Klaassen C.D., Watkins III J.B., Casarett & Doull's Essentials of Toxicology, The McGraw-Hill Companies, USA, 2003. Mann R.D., Andrews E.B., Pharmacogenetics and The Genetic Basis of Adverse Drug Reactions, John Wiley & Sons Ltd., 2007
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11010
Derse Katılım14342
Takım/Grup Çalışması11010
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma7214
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma7214
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)114
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ1        
ÖÇ2        
ÖÇ3        
ÖÇ4        
ÖÇ5        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr