Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
GT-403DUYUSAL ANALİZZorunlu473
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Yenilikleri takip eden, Doğru bilgiye ulaşmada izleyeceği yolu bilen,Türk gıda endüstrisinin öncü ve yenilikçi kadrosunu oluşturacak öğrenciler yetiştirmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Ögr. Gör. Dr. Oksal Macar
Öğrenme Çıktıları
1Uygun duyusal analiz yöntemini seçebilme
2 Seçilen yöntemi farklı gıdalarda uygulayabilme
3 Gıdalarda renk, koku analizleri yapabilme
4 Gıdalarda tekstür analizleri yapabilme
5 Yapılan analizleri değerlendirebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
-Gıdaların duyusal özellikleri ve nasıl algılandığı, gıda maddelerinin duyusal olarak test edilme yöntemlerinin (tanımlayıcı, ayırt edici, tercih testleri) tanıtılması, duyusal ölçümleri etkileyen faktörler, duyusal analiz için örneklerin ve test odalarının hazırlanması ve kontrolü, duyusal analiz için kullanılacak deneklerin seçimi ve eğitilmesi. Laboratuvarda duyusal test yöntemleri uygulamaları ve uygulamada dikkat edilecek hususlar, deneme desenleri, duyusal analiz sonuçlarının değerlendirilmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Duyusal analizin ilkeleri
2 Duyu organlarının yapısı ve algılamadaki rolleri
3 Panelist ve panel yerlerinin taşıması gerekli özellikler
4 Panelist seçimi ve eğitimi
5 Duyusal analiz yöntemlerinin seçimi ve farklı gıdalarda uygulanması
6 Uygun formların ve skorlamanın yapılması
7 Eşik değerinin belirlenmesi,
8 Ara sınav
9 Eşik değerinin belirlenmesi,
10 Tekstür analizi
11 Renk ve görünüş analizi
12 Kabul ve tercih analiz yöntemleri
13 Duyusal analiz bulgularının istatistiksel olarak değerlendirilmesi,
14 Tanımlayıcı analiz ve gıda tasarımında kullanımı
15 Tanımlayıcı analiz ve gıda tasarımında kullanımı
16 Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Altuğ, T. ve Elmacı,Y. 2005. Gıdalarda Duyusal Değerlendirme
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik4312
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma3515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11414
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11414
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)87
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ1 3      
ÖÇ2 3      
ÖÇ3 3      
ÖÇ4 3      
ÖÇ5 3      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr