Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
GT-320ENSTRUMENTAL ANALİZZorunlu363
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Gıda sektöründe kullanılan cihazların çalışma prensipleri, yaptıkları analizler, hangi amaçlarla kullanıldıkları gibi birçok teknik bilginin verilmesi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Bahadır ATMACA
Öğrenme Çıktıları
1Enstrümental Gıda Analizlerinin amaç ve kapsamının öğrenilmesi
2Kromatografik tekniklerin öğrenilmesi
3Spektroskopik tekniklerin öğrenilmesi
4Potansiyometri hakkında bilgi edinme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Gıda analizlerinde kullanılan cihazlarla ilgili bilgiler, farklı analiz türleri, elementler ile ilgili bilgiler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş, Gaz Kromatografisi, Bazı terimlerin anlamı (Teorik plaka sayısı, rezolüsyon vb.)
2Giriş, Gaz Kromatografisi, Bazı terimlerin anlamı (Teorik plaka sayısı, rezolüsyon vb.)
3Gaz kromatografisinin kısımları: Taşıyıcı gaz, Kolonlar; kolon dolgu maddeleri ve sabit fazlar
4Kapiler kolonlar, Dedektörler, Kolon sıcaklığını programlama, Türev oluşturma, Otomasyon, Nicel ve Nitel analiz
5Yüksek Basınç Sıvı Kromatografisi, Kromatografi teorisi, Kromatografi çeşitleri
6Spektorskopi: Elektromanyetik radyasyon, Radyasyonun madde ile etkileşmesi, ışının absorpsiyonu (atomik ve moleküler absorpsiyon) ve emisyonu, Absorpsiyon ölçümlerinin dayandığı kanunlar, Beer yasası
7Spektorskopi: Elektromanyetik radyasyon, Radyasyonun madde ile etkileşmesi, ışının absorpsiyonu (atomik ve moleküler absorpsiyon) ve emisyonu, Absorpsiyon ölçümlerinin dayandığı kanunlar, Beer yasası
8ARA SINAV
9Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi: Enerji seviye diyagramları, Alevde atomik absorpsiyon, Atomik absorpsiyon cihazının kısımları: Radyasyon kaynakları, Atomik buhar oluşumu için aygıtlar, Monokromatörler, Dedektörler, AAS de girişimler, AAS nin gıda analizlerindeki uygulamaları Fluoresans ve Enfrared Spektrofotometreleri
10Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi: Enerji seviye diyagramları, Alevde atomik absorpsiyon, Atomik absorpsiyon cihazının kısımları: Radyasyon kaynakları, Atomik buhar oluşumu için aygıtlar, Monokromatörler, Dedektörler, AAS de girişimler, AAS nin gıda analizlerindeki uygulamaları Fluoresans ve Enfrared Spektrofotometreleri
11Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi: Enerji seviye diyagramları, Alevde atomik absorpsiyon, Atomik absorpsiyon cihazının kısımları: Radyasyon kaynakları, Atomik buhar oluşumu için aygıtlar, Monokromatörler, Dedektörler, AAS de girişimler, AAS nin gıda analizlerindeki uygulamaları Fluoresans ve Enfrared Spektrofotometreleri
12Potansiyometri:Potansiyometrenin tanımı, Elektrodlar, Potansiyometrik titrasyonlar
13Potansiyometri:Potansiyometrenin tanımı, Elektrodlar, Potansiyometrik titrasyonlar
14Otomasyon,kalitatif ve kantitatif analiz,Gıda analizlerinde HPLC uygulamaları
15İnce Tabaka Kromatografisi: Polarlık ve kromatografideki önemi, Adsorbanta ilave edilen maddeler, İTK nin uygulanışı, İTK nin gıda analizlerindeki uygulamaları
16FİNAL SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Enstrümental Gıda Analizleri (Güncellenmiş-Genişletilmiş) (3 Cilt Birarada) ; Yaşar Hışıl; 6.Baskı, 2010, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yayın No: 48 Ege Üniversitesi Basım Evi-İzmir 545 sayfa
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Uygulama/Pratik6212
Laboratuvar10110
Problem Çözümü10440
Rapor Hazırlama5525
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)89
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ1        
ÖÇ2        
ÖÇ3        
ÖÇ4        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr