Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
GT-318İÇECEK TEKNOLOJİSİZorunlu365
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrenci bu ders ile gerekli bilgileri alıp uygun ortam, araç ve gereçler sağlandığında Türk Gıda Kodeksine uygun olarak alkolsüz içecek üretimini kontrol edebilecektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Sanem BULAM
Öğrenme Çıktıları
1Tekniğine uygun olarak konsantre, pulp, meyve suyu ve meyve nektarı üretebilecektir.
2Tekniğine uygun olarak aromalı ve toz içecek üretebilecektir.
3Tekniğine uygun olarak gazlı içecek karışımı hazırlayabilecektir.
4Tekniğine uygun olarak CO2 ilavesi yapabilecektir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
A. MEYVE SUYU ÜRETİM TEKNOLOJİSİ; Meyve Sularına İlişkin Mevzuat, Meyve Suyuna İşlenmeleri Açısından Meyvelerin Başlıca Nitelikleri, Pres Hattı, Pulp Hattı, Citrus Hattı, Dolum Hattı,, Bazı Meyve (berrak ve bulanık tip) ve Sebze (domates, havuç suyu vb.) Sularının Üretim Aşamaları (presleme, durultma, filtrasyon, pastörizsyon vb.), Üretimde Kullanılan Alet ve Ekipman, Meyve ve Sebze Sularında Kalite Kontrol B. GAZLI İÇECEK ÜRETİM TEKNOLOJİSİ; 1. GAZLI İÇECEKLERDE KARIŞIM HAZIRLAMA; 1. Gazlı İçeceklerin Tanımı ve Özellikleri 2. Gazlı İçecek Çeşitleri 3. Alkolsüz İçecekler Tebliği 4. Gazlı İçecek Üretiminde Kullanılan Temel ve Yardımcı Bileşenler a. Su b. CO2 c. Şeker ç. Asitlik Düzenleyiciler d. Aroma Maddeleri 5. Karışım Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 6. Karışıma Girecek Bileşenlerin Belirlenmesi 2. CO2 İLAVESİ ve DOLUM İŞLEMİ; 1. CO2 İlavesinin Amacı ve Önemi 2. CO2 İlavesinde Kullanılan Cihaz ve Ekipmanlar a. Özellikleri b. Ayar ve Kontrolü c. Temizlik ve Bakımı 3. Dolum İşleminde Kullanılan Cihaz ve Ekipmanlar a. Özellikleri b. Ayar ve Kontrolü c. Temizlik ve Bakımı 4. Dolum İşleminde Dikkat edilecek Hususlar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Meyve Sularına İlişkin Mevzuat
2Meyve Suyuna İşlenmeleri Açısından Meyvelerin Başlıca Nitelikleri
3Pres Hattı, Pulp Hattı, Citrus Hattı, Dolum Hattı
4Bazı Meyve (berrak ve bulanık tip) Sularının Üretim Aşamaları (presleme, durultma, filtrasyon, pastörizasyon vb.)
5Bazı Sebze (domates, havuç suyu vb.) Sularının Üretim Aşamaları
6Üretimde Kullanılan Alet ve Ekipman
7Meyve ve Sebze Sularında Kalite Kontrol
8Vize sınavı
9Gazlı İçeceklerin Tanımı ve Özellikleri
10Gazlı İçecek Çeşitleri, Alkolsüz İçecekler Tebliği
11Gazlı İçecek Üretiminde Kullanılan Temel ve Yardımcı Bileşenler
12Karışım Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, Karışıma Girecek Bileşenlerin Belirlenmesi
13CO2 İlavesinin Amacı ve Önemi CO2 İlavesinde Kullanılan Cihaz ve Ekipmanlar
14Dolum İşleminde Kullanılan Cihaz ve Ekipmanlar
15Dolum İşleminde Dikkat edilecek Hususlar
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Cemeroğlu, B., Karadeniz, F. 2004. Meyve Suyu Üretim Teknolojisi in Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi. Ed: Prof. Dr. Bekir Cemeroğlu. 1. Cilt. İkinci Baskı. s. 297-654. Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları No: 35. Ankara. Acar, J. Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi. 2005. Cilt 1. Hacettepe Üniversitesi Yayınları. Ankara. Ötleş, S., Akçiçek, E., (ed.) 2010. İçecekler, Beslenme ve Sağlık. Palme Yayıncılık. Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı111
Derse Katılım14456
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)136
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ1        
ÖÇ2        
ÖÇ3        
ÖÇ4        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr