Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
GT-305ET BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİZorunlu354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Et ürünleri üretim proseslerinin öğrenilmesi ve ürün kalitesini etkileyen faktörlerin kontrol altına alınması amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Sanem BULAM
Öğrenme Çıktıları
1Et ürünleri üretimi hakkında geniş kapsamlı bilgi sahibi olur.
2Et ürünleri üretiminin kontrol edilmesi konusunda bilgi ve beceri kazanır.
3Et ürünleri üretiminde karşılaşılan sorunlara çözüm üretme konusunda bilgikazanır.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Modern bir kesimhanede elde edilen ve üretilebilecek ürünler Et ve et ürünleri teknolojisinde düşük ve yüksek sıcaklık uygulanması ve temel prensipleri Düşük ve yüksek sıcaklık uygulanmasında mühendislik kuralları ve bazı hesaplamalar Depo sıcaklığı ve kondensasyonun kontrol edilmesi, soğutma ve dondurma yöntemlerinin et sanayiinde uygulamaları Soğutma ve dondurma teknolojisinde görülen hatalar ve önleme çareleri Et ürünleri üretiminde kullanılan temel materyaller ve katkı maddeleri Parça halinde işlenen kür edilen et ürünleri teknolojisi Pastırma ve diğer bazı kurutma ürünler teknolojisi Et teknolojisinde tumbling ve massagıig teknikleri ve uygulanması Emülsiyon tipi et ürünleri (sosis salam) üretim teknolojisi Fermente et ürünleri ve sucuk üretim teknolojisi Et konserveleri üretim teknolojisi Kavurma, füme dil, jele işkembe ve paça üretim teknolojisi Et ürünleri işlem teknolojisinde tütsüleme.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Modern bir kesimhanede elde edilen ve üretilebilecek ürünler
2Modern bir kesimhanede elde edilen ve üretilebilecek ürünler
3Et ve et ürünleri teknolojisinde düşük ve yüksek sıcaklık uygulanması ve temel prensipleri
4Soğutma ve dondurma teknolojisinde görülen hatalar ve önleme çareleri
5Parça halinde işlenen kür edilen et ürünleri teknolojisi
6Pastırma ve diğer kurutma et ürünleri teknolojisi
7Pastırma ve diğer kurutma et ürünleri teknolojisi
8 Ara sınav
9 Et teknolojisinde tütsüleme, tumbling ve massaging teknikleri ve uygulanması
10Et teknolojisinde tütsüleme, tumbling ve massaging teknikleri ve uygulanması
11Emülsiyon tipi et ürünleri (sosis salam) üretim teknolojisi
12Emülsiyon tipi et ürünleri (sosis salam) üretim teknolojisi
13Fermente et ürünleri ve sucuk üretim teknolojisi
14Fermente et ürünleri ve sucuk üretim teknolojisi
15Kavurma, füme dil, jele işkembe ve paça üretim teknolojisi
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Gökalp, H. Y., Kaya, M., Zorba, O., 2005. “Et Ürünleri İşleme Mühendisliği” (Beşinci Baskı). Atatürk Üniversitesi yayın No: 320, Erzurum. Gökalp, H. Y., Kaya, M., Tülek, Y. ve Zorba, Ö., 2005. Et ve Ürünlerinde Kalite Kontrolü ve Laboratuvar Uygulama Kılavuzu (Beşinci Baskı). Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi, Yayın No: 318, Erzurum. Anar, Ş. 2012. Et ve Et Ürünleri Teknolojisi. Dora Yayınları, Osmangazi/Bursa. Öztan, A. 2005. Et Bilimi ve Teknolojisi. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Yayınları Kitaplar Serisi Yayın No: 1. Kızılay/Ankara. Varlık, C., Erkan, N., Özden, Ö., Mol, S., Baygar, T. 2004. Su Ürünleri İşleme Teknolojisi. İstanbul Üniversitesi Yayın No: 4465, Su Ürünleri Fak. No: 7. İstanbul. James, S. J. 2002. Meat Processing: Improving Quality.Ed. J. Kerry, J. Kerry and D. Ledward. Boca Raton, Boston, New York, Washington, D.C., CRC Press LLC. Price., J. F. and Schweigert, B. S. 1987. The Science of Meat and Meat Products. J. F. Price. and B. S. Schweigert. Westport Connecticut, 06880-USA, Food & Nutrition Press, Inc. Aberle, E. D., Forrest, J. C.,Gerrard, D. E., Hedrick, H. B., Judge, M. D., Merkel, R.A. 1989. Principles of Meat Science, Kendall/Hunt Publishing Comp., (2001).
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı111
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik14114
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Ev Ödevi11515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)118
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ1        
ÖÇ2        
ÖÇ3        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr