Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
GT-204GIDA MİKROBİYOLOJİSİ IIZorunlu245
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Gıda maddelerine bulaşan başlıca mikroorganima kaynakları, çeşitli gıda maddelerinde oluşan mikrobiyolojik bozulmalar, mikroorganizmaların neden olduğu hastalıklar ve zehirlenmeler ile mikrobiyal toksinler ve gıdalarda mikroorganizma gelişimini kontrol eden koruyucu sistemler hakkında lisans öğrencilerini bilgi sahibi yapmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
öğr.gör. muhammet demirtaş ,öğr.gör. Tuğba Güngör Ertuğral , öğr. gör. Sanem Bulam. Öğrt . Gör. Oksal MACAR
Öğrenme Çıktıları
1Gıdalarda bulunan temel mikroorganizmalar ve kaynakları
2Gıdalarda bozulmaya neden olan mikroorganizmalar
3Gıda kaynaklı mikrobiyal hastalıklar
4Farklı gıdalarda mikroorganizma etkileri
5Gıdaların mikrobiyolojik analizlerinde kullanılan yöntemler
6Gıdaların mikrobiyolojik kalitesini değerlendirme
7Mikrobiyolojik analizlerin sonuçlarını yorumlama
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Genel mikrobiyoloji dersini almış olmak
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Gıdalarda kontaminasyon kaynakları, tahıl ve tahıl ürünlerinde, süt ve ürünlerinde şeker ve şekerli ürünlerde, sebze ve meyvelerde, et ve et ürünlerinde mikrobiyolojik bozulmalar, konserve gıdaların, sütün mikrobiyolojik ve diğer bozulma sebepleri, starter kültürler, çeşitleri ve starter bakteriyofajları, bakteriyal gıda zehirlenmeleri, salmonella ve diğer bakteriyal zehirlenmeler, mikotoksinler ve mikotoksikozisler, gıda zehirlenmelerinden korunma yolları. Laboratuvar: Et, konserve ve tahıl ürünlerinin mikrobiyolojik muayeneleri, ürüne özel mikroorganizma izolasyon ve identifikasyon işlemleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Gıda Maddelerine Bulaşan Başlıca Mikroorganizma Kaynakları
2Gıda Maddelerine Bulaşan Başlıca Mikroorganizma Kaynakları
3Tahıl ve Ürünlerinde Görülen Mikrobiyolojik Bozulmalar Lab: Tahıl ve Ürünlerinin Mikrobiyolojik Muayenesi
4Şeker ve Şekerli Ürünlerde Mikrobiyolojik Bozulmalar, Sebzelerde Meydana Gelen Mikrobiyolojik Bozulmalar
5Meyvelerde Meydana Gelen Bozulmalar, Kurutulmuş Meyve ve Sebzelerin Mikrobiyolojisi
6Meyvelerde Meydana Gelen Bozulmalar, Kurutulmuş Meyve ve Sebzelerin Mikrobiyolojisi
7Hayvansal Kaynaklı Gıdalarda Oluşan Mikrobiyolojik Bozulmalar
8Ara Sınav
9Süt ve Ürünlerinde Mikrobiyolojik Bozulmalar
10Süt ve Ürünlerinde Mikrobiyolojik Bozulmalar
11Süt ve Ürünlerinde Isıl İşlemin Kullanılması, Starter Kültürler, Starter Bakteriyofajlar
12Konserve Gıdaların Bozulma Sebepleri
13Konservelerde Mikrobiyolojik Bozulma Tipleri
14Gıda Zehirlenmeleri, Mikrobiyal Gıda Zehirlenmeleri
15Gıda zehirlenmeleri, Mikrobiyal Gıda Zehirlenmeleri
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Ünlütürk, A. ve F. Turantaş, 1999; Gıda Mikrobiyolojisi, Mengi Tan Basımevi, İzmir. 2.Özdemir, S. ve Sert S. 1994; Gıda Mikrobiyolojisi Tatbikat Notları, Atatürk Üni. Ziraat Fak. Yayınları, Erzurum. 3.Jay, J. M., Loesneer, M. J. and D. A. Golden, 2005; Modern Food Microbiology 7th Edit., Springer Pub. 4.Corry, J.E.L., Curtis, G.D.W., Baird, R.M., 1995, Culture Media for Food Microbiology, Elseiver Science. 5.Marth, E.H. and. Steele, J.L., 2001; Applied Dairy Microbiology, Marcel Dekker.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav14040
Final Sınavı15050
Derse Katılım14456
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)146
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ1        
ÖÇ2        
ÖÇ3        
ÖÇ4        
ÖÇ5        
ÖÇ6        
ÖÇ7        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr