Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
GT-203GIDA MİKROBİYOLOJİSİ IZorunlu235
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Her türlü gıdanın bozulmasında en başta mikobiyolojik bozulmalar gelmektedir. Dersin amacı mikroorganizmaların neden olduğu bozulma şekillerinin ve gıda maddesinin çeşidine göre risk oluşturan mikroorganizmaların tanınmasıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör. Muhammet DEMİRBAŞ, Ögr Gör. Oksal MACAR
Öğrenme Çıktıları
1Gıdalarda Bulunan Mikroorganizmalar ve Bulaşma Kaynaklarının öğrenilmesi
2Mikroorganizmaların gıdalarda gelişmesini etkileyen faktörlerin öğrenilmesi
3Mikroorganizmaların Gıdalarda Neden Oldukları Kimyasal Değişimlerin öğrenilmsi
4Gıda Maddelerine Göre Bozulmaya Neden Olan Mikroorganizmaların Dağılımı ve Neden Oldukları Değişimlerin öğrenilmesi
5Sularda yapılan mikrobiyolojik analizler konusunda bilgi sahibi olma
6Sütte ve süt ürünlerinde yapılan mikrobiyolojik analizler konusunda bilgi sahibi olma
7Et ve mamüllerinde yapılan mikrobiyolojik analizler konusunda bilgi sahibi olma
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Gıdalarda Bulunan Mikroorganizmalar ve Bulaşma Kaynakları. Mikroorganizmaların Gıdalarda Neden Oldukları Kimyasal Değişimler. Gıda Maddelerine Göre Bozulmaya Neden Olan Mikroorganizmaların Dağılımı ve Neden Oldukları Değişimler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtılması genel bilgiler Mikrobiyoloji laboratuarı alet ve malzemelerinin tanıtılması
2Gıdalarda Bulunan Mikroorganizmalar ve Bulaşma Kaynakları Numune almada genel esaslar
3Bakteriler Sularda koliform grubu bakterilerin aranması, tanımlanması, sayımı
4Gıda Mikrobiyolojisinde Önemli MantarlarSularda total bakteri sayımı
5Mikroorganizmaların Gıdalara Bulaşma Kaynakları ve Bunların Gelişmesini Etkileyen FaktörlerSularda fekal streptokokların aranması, sayılması
6Mikroorganizmaların Gıdalarda Neden Oldukları Kimyasal Değişimler Pastörize süt örneklerinin rutin mikrobiyolojik muayenesi
7Azotlu Bileşenlerde Mikrobiyolojik Değişiklikler Çiğ sütlerin mikrobiyolojik muayeneleri
8arasınav
9Karbonhidratların Yıkılması, Yağ ve Lipitlerin Yıkılması Sütte brusella aranması,
10Alkoller ve Organik Asitlerin Yıkılması çiğ sütte antibiyotik aranması
11Gıda Maddelerine Göre Bozulmaya Neden Olan Mikroorganizmaların Dağılımı ve Neden Oldukları Değişimler Krema ve tereyağı analizleri
12Bitkisel Gıdalarda Bozulma Etkeni Mikroorganizmalar Peynirlerin mikrobiyolojik analizleri
13Taze meyveler ve ürünleri, Sebze ve ürünleri Sebzelerin mikrobiyolojik analizleri
14Karbonhidratlı Gıdalar Et ve mamullerinin mikrobiyolojik analizi
15Hayvansal Gıdalar Salmonella ve shigella aranması ve sayılması. Maya ve küf sayımı
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: Gıda Mikrobiyolojisi. İsmet ŞAHİN, Fikri BAŞOĞLU. Dora Yayınları Gıda Mikrobiyolojisi Tatbikat Notları. Prof. Dr. Salih ÖZDEMİR, Prof. Dr. Selahattin SERT. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 228 DERS ARAÇLARI: Genel derslik araç gereçleri, projeksiyon, laboratuar alet ve malzemeleri
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı111
Derse Katılım14228
Laboratuvar14228
Deney7321
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma339
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma428
Ev Ödevi12448
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)145
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ1        
ÖÇ2        
ÖÇ3        
ÖÇ4        
ÖÇ5        
ÖÇ6        
ÖÇ7        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr