Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
GT-201ANALİTİK KİMYAZorunlu234
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Analitik kimyayı ve kimyasal analizi tanıtmak. Deneysel bilginin doğruluğuna ve kesinliğine karar vermek için istatiksel değerlendirmeyi öğrenmek. Analitik verileri elde etme konusundaki teorik bilgiyi kazandırmak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr.Öğr.Üyesi Emriye AY
Öğrenme Çıktıları
1Analitik kimyanın uygulamalarını ve kavramlarını açıklar.
2
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
genel kimya
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Birimler ve konsantrasyonlar. Verilerin değerlendirilmesi. İyonik bileşiklerin çözünürlükleri. Gravimetrik analiz. Asit-baz, EDTA, Redoks ve çöktürme titrasyonları. Laboratuvar uygulamaları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1 Kantitatif analizde hatalar Anlatım, problem çözme
2 Verilerin incelenmesi ve değerlendirilmesine istatistiğin uygulanması. Anlatım, problem çözme
3 Gravimetrik analiz yöntemleri. Anlatım, problem çözme
4 Sulu Çözeltiler ve Kimyasal denge. Anlatım, problem çözme
5 Nötralleştirme titrasyonları. Tampon çözeltilerin hazırlanması. Anlatım, problem çözme
6 Asit-Baz titrasyonlarının uygulanması. Anlatım, problem çözme
7 Poliasit ve bazların titrasyonları. Anlatım, problem çözme
8 Ara sınav
9 Çöktürme titrasyonları. Anlatım, problem çözme
10 EDTA ile kompleks oluşum titrasyonları. Anlatım, problem çözme
11 Elektrokimyaya giriş Anlatım, problem çözme
12 Yükseltgenme ve indirgenme titrasyonları, yardımcı indergen ve yükseltgenler. Anlatım, problem çözme
13 Standart indirgenlerin uygulamaları, Laboratuar
14 Standart yükseltgenlerin uygulamaları: permanganat ve seryumIV Anlatım, problem çözme
15 Standart yükseltgenlerin uygulamaları: Potasyum dikromat, iyot, potasyum bromat
16final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Analitik Kimya Temel ilkeler,D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler, SR Crouch, Çeviri: Prof Dr Esma Kılıç, Prof Dr Hamza Yılmaz, Bilim Yayıncılık, 2004.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama/Pratik4520
Soru-Yanıt5525
Rapor Sunma224
Seminer339
Bireysel Çalışma8432
Okuma8432
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)122
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ1 3      
ÖÇ2 3      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr