Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
GT-107YABANCI DİL IZorunlu113
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin daha sonraki öğrenmelerine yönelik etkili bir başlangıç sağlamak amacıyla, İngilizcenin temel kurallarının öğretildiği bu derste, öğrencilerin dinleme, okuma, yazma becerileri edinmeleri ayrıca temel dil bilgisi kuralları ve kelime bilgisi kazanmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Yasin BİÇER
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenciler, dinleme, yazma ve okuma becerilerinde etkili olmak üzere, İngilizcenin temel kural, kullanım ve durumlarını öğrenirler.
2Öğrenciler, önceden belirlenmiş uygun dil materyalleriyle etki altına alınarak, hedef dille bağlantılı olarak hedef kültürün farkında olurlar.
3Öğrenciler, İngilizce iletişimsel dil becerilerini, sınıfta ve günlük yaşamda aktif olarak kullanmak üzere öğrenirler.
4Öğrenciler, uygun sınıf ortamı ve dil öğretimine yönelik etkinliklerle dünya görüşlerini geliştirirler.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Temel dil bilgisi kuralları, okuma, dinleme, yazma çalışmaları, kelime öğretimi, İngiliz kültürünü tanıtma
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Greetings, verb be for I and you, numbers, days of the week
2verb be for he/she/it, countries, alphabet, spelling, how to check-in
3Workbook Unit 1, verb be for we/you/they, nationalities
4Information Questions, numbers (11-100), phone numbers
5Workbook Unit 2, singular plural nouns, determiners (a/an), small things
6Demonstrative Adjectives and Pronouns (this/that/these/those), souvenirs
7Telling the prices, Ordering food and drinks, Workbook Unit 3
8possesive adjectives, possessive 's, family
9adjectives, colors, Workbook Unit 4
10Simple present + and -, food and drink
11Simple present ?, common verb phrases
12Telling the time, Workbook Unit 5
13Simple Present (he, she, it), jobs and places of work
14Frequency adverbs, daily routines, Workbook Unit 6
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
New English File Beginner Third Edition Coursebook / Workbook, Oxford University Press.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14456
Soru-Yanıt14114
Ev Ödevi3515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)87
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ1        
ÖÇ2        
ÖÇ3        
ÖÇ4        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr