Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
GT-116YABANCI DİL IIZorunlu123
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı, İngilizce’de öğrencilerin dört becerisini: konuşma, dinleme, yazma ve okuma geliştirmek ve İngilizce’yi günlük yaşamda iletişim sağlar biçimde ve durumlara uygun olarak kullanmalarını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Banu Yılmaz, Yrd.Doç.Dr. Rena Hüseyinoğlu
Öğrenme Çıktıları
1Günlük hayatta kullanılan cümle kalıplarını ifade edebilir
2Günlük hayatta karşılaşabilecekleri problemlerle ilgili cümleler kurabilir
3 Doğru cümle kalıplarını kullanarak mektup, dilekçe vs. yazabilir
4Okuma parçalarını anlayabilir ve metin sorularını cevaplandırabilir
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Basit Geçmiş Zaman Dinleme, Konuşma ve Yazma Çalışması
2Geçmiş İlerleyen ZamanDinleme, Konuşma ve Yazma Çalışması
3Zaman Bildiren Zarf Yan Cümleleri; -dığında, -iken, -den sonra, -den önce, -e kadar, -den beri, -mez –maz, -iken, -dığı zaman, olur olmaz, bir olsa, Dinleme, Konuşma ve Yazma Çalışması
4Şimdiki Bitmiş ZamanDinleme, Konuşma ve Yazma Çalışması
5Gelecek Zaman - willDinleme, Konuşma ve Yazma Çalışması
6Gelecek Zaman – be going toDinleme, Konuşma ve Yazma Çalışması
7Kipler – Gereklilik (Zorunluluk) ve Yasaklama; Must, Have to, Have got to, Mustn’t; Dinleme, Konuşma ve Yazma Çalışması
8Arasınav
9Kipler – Öğüt; Should, Ought to, Had better, ; Should not, Ought not to, Had better not, Dinleme, Konuşma ve Yazma Çalışması
10Kipler – Gereksizlik (Zorunsuzluk); don’t have to, don’t need to, needn’tDinleme, Konuşma ve Yazma Çalışması
11Kipler – Yetenek; can, be able toDinleme, Konuşma ve Yazma Çalışması
12Koşul Cümleleri – Tip 1, Tip 2, Tip 3 ve WishDinleme, Konuşma ve Yazma Çalışması
13Koşul Cümleleri – Tip 1, Tip 2, Tip 3 ve WishDinleme, Konuşma ve Yazma Çalışması
14İngilizce Film SeyretmeFilm hakkında konuşma
15Önceki konuların gözden geçirilmesiDinleme, Konuşma ve Yazma Çalışması
16Final Sınavı
17Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
FUNDEMENTALS OF ENGLISH GRAMMAR, Bety S. AZAR, PEARSON LONGMAN (INTERMEDIATE) Headway Elementary Student's Book, John and Liz Soars, Fourth Edition, Oxford University Press Headway Elementary Workbook, John and Liz Soars, Fourth Edition, Oxford University Press Reading and Writing Intro, Jennifer Bixby and Joe McVeigh, Oxford University Press
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav180
Ev Ödevi120
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı180
Quiz120
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Quiz111
Derse Katılım14456
Soru-Yanıt14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Okuma5210
Quiz için Bireysel Çalışma122
Ev Ödevi515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ1        
ÖÇ2        
ÖÇ3        
ÖÇ4        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr