Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
TDB-101TÜRK DİLİ IZorunlu112
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Türk Dili dersinin amacı, bu dersi alan her gence, ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil-düşünce bağlantısı açısından, yazılı ve sözlü ifade vasıtası olarak, Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek; öğretimde birleştirici bir dili hâkim kılmak ve ana dili şuuruna sahip gençler yetiştirmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrt. Elm. Serkan TAKMAZ
Öğrenme Çıktıları
1Dil ile kültürün bağlantısını ve önemini açıklar
2Türk dilinin tarihi gelişimini bilir
3Sözlü ve yazılı anlatımda sözcüklerin işlevinin farkında olur
4Türkçe cümlelerde doğru söz diziminin önemini bilir
5Duygu ve düşüncelerini yazarak ve konuşarak açık bir biçimde ifade eder
6İmla ve noktalama kurallarını bilir
7Türkçenin yapı özelliklerini bilir
8Bilimsel, yaratıcı, sorgulayıcı, yorumlayıcı ve yapıcı düşünme alışkanlığı gösterir
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Dilin tanımı, dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil-kültür münasebeti, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, Türkiye Türkçesindeki ses olayları, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması, Türkçenin yapı özellikleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dilin tanımı, dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil-kültür münasebeti.
2Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri
3Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri
4Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları
5Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar
6Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar
7Türkiye Türkçesindeki ses olayları
8Ara sınav
9İmla kuralları ve uygulaması.
10İmla kuralları ve uygulaması.
11İmla kuralları ve uygulaması.
12Noktalama işaretleri ve uygulaması
13Noktalama işaretleri ve uygulaması
14Türkçenin yapı özellikleri
15Türkçenin yapı özellikleri
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Doç.Dr. İsmet Emre (Editör), Üniversiteler İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgisi, Anı Yayıncılık, Ankara, 2008. Zeynep Korkmaz, İsmail Parlatır, Ahmet B. Ercilasun, Hamza Zülfikar, Tuncer Gülensoy, Necat Birinci, Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Yargı Yayınevi, Ankara, 2001. Nurettin Demir, Emine Yılmaz, Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2009.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav00
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı00
TOPLAM0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik140,57
Tartışma140,22,8
Soru-Yanıt140,57
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)46,8
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ1        
ÖÇ2        
ÖÇ3        
ÖÇ4        
ÖÇ5        
ÖÇ6        
ÖÇ7        
ÖÇ8        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr