Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Devlet Konservatuarı - Türk Halk Oyunları - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Giresun Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bünyesinde Türk Halk Oyunları Bölümü 2009 yılında kurulmuş olup; 2009-2010 eğitim öğretim yılında özel yetenek ınavı ile 16 öğrenci alarak eğitim öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece
Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Türk Halk Oyunları alanında Lisans derecesine sahip olurlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisans programına kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ve YÖK tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES ve ÜDS sınavından geçerli not almaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (uygulama, proje, seminer, kısa sınav, ödev) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Yarıyıl/yıl sonu sınav notu ve varsa bütünleme notunun 100 puan üzerinden en az 60 olması gerekir. Bu puanın altında kalan öğrenciler doğrudan başarısız sayılır.
Mezuniyet Koşulları
1- Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak 2- 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Giresun Üniversitesi Güre Yerleşkesi Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü GİRESUN Tel: 0454 310 13 80-82 Fax : 0454 310 12 87
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1Sanatın en eski belirtisi olan dansların özellikle Geleneksel Türk Danslarının ortaya çıkış sebeplerini bilir.
2Türk Kültürü'nde Halk Oyunlarının önemini bilir; Türk Halk Oyunlarının değişik bölgelerde nasıl icra edildiğini bilir.
3Çağdaş Türk Dünyasındaki Halk Oyunlarının benzerlik ve farklılıklarını bilir.
4Büyük organizasyonlarda etkin rol alır ve Halk Oyuncularını gösterilere hazırlar.
5Türk Müziği ve Türk çalgılarınının tarihi gelişim dönüşüm süreclerini bilir ve günümüzde yaygın olarak kullanılan müzik aletlerinden en az bir tanesi profesyonel şekilde icra eder.
6Batı Müziği'nin gelişme evrelerini Öğrenme ve Öğretme hizmetlerinde nasıl kullanılacağını bilir.
7Bilimsel problem çözme yönteminin nasıl kullanılacağını bilir.
8Kişilerarası ilişkileri yetiştirmede gerekli ilke, yöntem ve anlayışları bilir.
9Türk Halk Oyunlarının derleme çalışma yöntemlerini bilir ve Türk Halk Oyunları Dereme çalışmalarına katkı sağlar.
10İnsan vücudunu oluşturan organ ve sistemlerin yapı ve fonksiyonlarını bilir ve spor yaralanmalarına acil müdahale yapar.
11Türk Halk Oyunlarına katkı sağlar ve mesleki sorunlara çözüm önerileri sunar ve sorunların çözümünde sorumluluk üstlenir.
12Geleneksel Türk Müziği ve öğelerine hâkimdir.
13Geleneksel Türk giyim kuşamı hakkında bilgi sahibidir.
14Dans yaratma tekniklerini bilir ve yeni danslar oluşturmayı bilir.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011121314
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 THO-123 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I Zorunlu 2 0 0 2
2 THO-115 BALE I Zorunlu 1 1 0 2
3 DEVTÜRKSEC-1 DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI SEÇMELİ I Seçmeli - - - 2
4 THO-127 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ-I Zorunlu 2 0 0 0
5 THO-119 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 0 2
6 THO-125 PİYANO I Zorunlu 1 1 0 2
7 THO-113 RİTİM BİLGİSİ I Zorunlu 2 0 0 2
8 THO-103 TEMEL MÜZİK SOLFEJİ VE TEORİSİ I Zorunlu 4 0 0 2
9 THO-121 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
10 THO-129 TÜRK HALK OYUNLARI GİRESUN-I Zorunlu 2 0 0 0
11 THO-131 TÜRK HALK OYUNLARI HORON-I Zorunlu 2 0 0 0
12 THO-137 TÜRK HALK OYUNLARINDA OYUN TEKNİKLERİ-I Zorunlu 2 0 0 0
13 THO-101 TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJİ VE TEOROSİ I Zorunlu 4 0 0 3
14 UNISEC-3 ÜNİVERSİTE ORTAK SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 0
15 UNISEC-1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 2
Toplam 31 3 0 21
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 THO-124 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 THO-116 BALE II Zorunlu 1 1 0 2
3 DEVTÜRKSEC-2 DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI SEÇMELİ II Seçmeli - - - 2
4 THO-134 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ-II Zorunlu 2 0 0 0
5 THO-120 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 0 2
6 THO-126 PİYANO II Zorunlu 1 1 0 2
7 THO-114 RİTİM BİLGİSİ II Zorunlu 2 0 0 2
8 THO-104 TEMEL MÜZİK SOLFEJİ VE TEORİSİ II Zorunlu 4 0 0 4
9 THO-122 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
10 THO-130 TÜRK HALK OYUNLARI GİRESUN-II Zorunlu 2 0 0 0
11 THO-132 TÜRK HALK OYUNLARI HORON-II Zorunlu 2 0 0 0
12 THO-138 TÜRK HALK OYUNLARINDA OYUN TEKNİKLERİ-II Zorunlu 2 0 0 0
13 THO-102 TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJİ VE TEORİSİ II Zorunlu 4 0 0 3
Toplam 27 3 0 21
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 THO-217 BİLGİSAYAR VE NOTA YAZIMI I Zorunlu 2 1 0 3
2 DEVTÜRKSEC-3 DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI SEÇMELİ III Seçmeli - - - 2
3 THO-231 KİNESYOLOJİK ANATOMİ-I Zorunlu 2 0 0 0
4 THO-215 PİYANO III Zorunlu 1 1 0 2
5 THO-213 RİTİM BİLGİSİ III Zorunlu 2 0 0 2
6 THO-203 TEMEL MÜZİK SOLFEJİ VE TEORİSİ III Zorunlu 4 0 0 2
7 THO-205 TÜRK HALK OYUNLARI (HALAY) I Zorunlu 1 1 0 2
8 THO-207 TÜRK HALK OYUNLARI (ZEYBEK) I Zorunlu 1 1 0 2
9 THO-229 TÜRK HALK OYUNLARI HORON-III Zorunlu 1 1 0 0
10 THO-227 TÜRK HALK OYUNLARI SAHNELEME ÇALIŞMALARI-I Zorunlu 1 1 0 0
11 THO-221 TÜRK HALK OYUNLARI TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 1
12 THO-201 TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJİ VE TEOROSİ III Zorunlu 4 0 0 2
Toplam 22 7 0 18
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 THO-218 BİLGİSAYAR VE NOTA YAZIMI II Zorunlu 2 1 0 3
2 DEVTÜRKSEC-4 DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI SEÇMELİ IV Seçmeli - - - 2
3 THO-232 KİNESYOLOJİK ANATOMİ-II Zorunlu 2 0 0 0
4 THO-216 PİYANO IV Zorunlu 1 1 0 2
5 THO-214 RİTİM BİLGİSİ IV Zorunlu 2 0 0 2
6 THO-204 TEMEL MÜZİK SOLFEJİ VE TEORİSİ IV Zorunlu 4 0 0 4
7 THO-206 TÜRK HALK OYUNLARI (HALAY) II Zorunlu 1 1 0 2
8 THO-208 TÜRK HALK OYUNLARI (ZEYBEK) II Zorunlu 1 1 0 2
9 THO-230 TÜRK HALK OYUNLARI HORON-IV Zorunlu 1 1 0 0
10 THO-228 TÜRK HALK OYUNLARI SAHNELEME ÇALIŞMALARI-II Zorunlu 1 1 0 0
11 THO-222 TÜRK HALK OYUNLARI TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 1
12 THO-202 TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJİ VE TEOROSİ IV Zorunlu 4 0 0 2
Toplam 22 7 0 20
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 THO-323 DANS SOSYOLOJİSİ I Zorunlu 2 0 0 3
2 THO-343 DERLEME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ-I Zorunlu 2 0 0 0
3 DEVTÜRKSEC-5 DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI SEÇMELİ V Seçmeli - - - 2
4 THO-301 DİKTE DEŞİFRE I Zorunlu 1 1 0 2
5 THO-341 GELENEKSEL GİYİM KUŞAM VE MAKYAJ-III Zorunlu 2 0 0 0
6 THO-317 HALK BİLİMİ I Zorunlu 2 0 0 2
7 THO-321 HAREKET NOTASYONU VE SAHNELEME I Zorunlu 1 1 0 2
8 THO-311 RİTİM BİLGİSİ V Zorunlu 2 0 0 2
9 THO-339 TÜRK HALK OYUNLARI (KARŞILAMA) I Zorunlu 1 1 0 0
10 THO-329 TÜRK HALK OYUNLARI HALAY-III Zorunlu 1 1 0 0
11 THO-327 TÜRK HALK OYUNLARI HORON-V Zorunlu 1 1 0 0
12 THO-333 TÜRK HALK OYUNLARI MÜZİKAL KARAKTERLERİ-I Zorunlu 2 0 0 0
13 THO-331 TÜRK HALK OYUNLARI SAHNELEME ÇALIŞMALARI-III Zorunlu 1 1 0 0
14 THO-313 TÜRK HALK OYUNLARINDA SANATSAL KURGU I Zorunlu 1 1 0 2
Toplam 20 8 0 15
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 THO-324 DANS SOSYOLOJİSİ II Zorunlu 2 0 0 3
2 THO-344 DERLEME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ-II Zorunlu 2 0 0 0
3 DEVTÜRKSEC-6 DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI SEÇMELİ VI Seçmeli - - - 2
4 THO-302 DİKTE DEŞİFRE II Zorunlu 1 1 0 2
5 THO-342 GELENEKSEL GİYİM KUŞAM VE MAKYAJ-IV Zorunlu 2 0 0 0
6 THO-318 HALK BİLİMİ II Zorunlu 2 0 0 2
7 THO-322 HAREKET NOTASYONU VE SAHNELEME II Zorunlu 1 1 0 2
8 THO-312 RİTİM BİLGİSİ VI Zorunlu 2 0 0 2
9 THO-340 TÜRK HALK OYUNLARI (KARŞILAMA) II Zorunlu 1 1 0 0
10 THO-330 TÜRK HALK OYUNLARI HALAY-IV Zorunlu 1 1 0 0
11 THO-328 TÜRK HALK OYUNLARI HORON-VI Zorunlu 1 1 0 0
12 THO-332 TÜRK HALK OYUNLARI MÜZİKAL KARAKTERLERİ-II Zorunlu 2 0 0 0
13 THO-334 TÜRK HALK OYUNLARI SAHNELEME ÇALIŞMALARI-IV Zorunlu 1 1 0 0
14 THO-314 TÜRK HALK OYUNLARINDA SANATSAL KURGU II Zorunlu 1 1 0 2
Toplam 20 8 0 15
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 THO-401 BİTİRME PROJESİ I Zorunlu 2 0 0 0
2 DEVTÜRKSEC-7 DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI SEÇMELİ VII Seçmeli - - - 2
3 THO-419 HAREKET NOTASYONU VE SAHNELEME III Zorunlu 2 0 0 2
4 THO-403 REPERTUAR I Zorunlu 2 2 0 4
5 THO-411 RİTİM BİLGİSİ VII Zorunlu 2 0 0 2
6 THO-435 TÜRK HALK OYUNLARI (BAR) I Zorunlu 1 1 0 0
7 THO-405 TÜRK HALK OYUNLARI (HORA) I Zorunlu 1 1 0 2
8 THO-427 TÜRK HALK OYUNLARI HORON-VII Zorunlu 2 0 0 0
9 THO-425 TÜRK HALK OYUNLARI KAŞIK-I Zorunlu 1 1 0 0
10 THO-429 TÜRK HALK OYUNLARI SAHNELEME ÇALIŞMALARI-V Zorunlu 1 1 0 0
11 THO-413 TÜRK HALK OYUNLARINDA SANATSAL KURGU III Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 17 7 0 14
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 THO-402 BİTİRME PROJESİ II Zorunlu 2 0 0 0
2 DEVTÜRKSEC-8 DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI SEÇMELİ VIII Seçmeli - - - 2
3 THO-420 HAREKET NOTASYONU VE SAHNELEME IV Zorunlu 2 0 0 2
4 THO-404 REPERTUAR II Zorunlu 2 2 0 4
5 THO-412 RİTİM BİLGİSİ VIII Zorunlu 2 0 0 2
6 THO-436 TÜRK HALK OYUNLARI (BAR) II Zorunlu 1 1 0 0
7 THO-406 TÜRK HALK OYUNLARI (HORA) II Zorunlu 1 1 0 2
8 THO-428 TÜRK HALK OYUNLARI HORON-VIII Zorunlu 2 0 0 0
9 THO-426 TÜRK HALK OYUNLARI KAŞIK-II Zorunlu 1 1 0 0
10 THO-430 TÜRK HALK OYUNLARI SAHNELEME ÇALIŞMALARI-VI Zorunlu 1 1 0 0
11 THO-414 TÜRK HALK OYUNLARINDA SANATSAL KURGU IV Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 17 7 0 14
 
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx):   
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr