Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - Uluslararası İlişkiler - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Uluslararası İlişkiler Bölümü, 2011-2012 eğitim ve öğretim yılında faaliyete geçmiştir. Bölüm bünyesinde henüz lisans çalışmalarına devam edilmektedir.
Kazanılan Derece
Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Uluslararası İlişkiler alanında lisans diploması verilir.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
1 - Lise ve dengi okul diploması, 2 - Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)'den yeterli puan.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek öğretim kurularında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Giresun Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Uluslararası ilişkiler bölümünü kazanan öğrencilerimiz bölüm derslerini takip eder ve sınavlardan gerekli düzeyi sağlamak zorundadır. 4.00 akademik ortalamadan en az 2.00 ağırlıklı ortalamayı sağlayan ve gerekli kredi bütünlüğünü sağlayan öğrenci bölüm diplomasını almaya hak kazanır.
Program Profili
Programımız alanında uzman akademisyenlerden oluşur ve gerekli çalışmalar derslerle birlikte yürütülmektedir. Amaç öğrenciyi alan becerilerine de sahip bireyler olarak yetiştirmektir. Bölümümüzün çalışma alanları uluslararası hukuk, siyasi tarih ve uluslararası politikadır. İstenilen öğrencinin daha sonra karşılacakları meslek sınavlarında başarılı olmalarını sağlayarak gerek kamu gerekse özel sektör alanında istedikleri yerlerde çalışmalarını sürdürebilmeyi sağlamaktır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezun olan öğrencilerimiz uzmanlık alanları ve daha sonra karşılacakları meslek sınavlarındaki başarı durumlarına göre gerek kamu alanında gerekse özel sektör alanında farklı birimlerde çalışabilmektedir. Başta dışişleri bakanlığı olmak üzere bakanlık bünyesindeki uzman kadrolarında, yargı kurumlarında, bakanlıklara bağlı tüm birimlerde ve müsteşarlıklarda, farklı yayın kuruluşlarında ve medyada, üniversite eğitimini de devam ettirerek eğitim alanında istihdam edilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Eğitimine üst programlarda devam etmek isteyenlerin öncelikle ÖSYM'nin yaptığı sınavlardan belli bir başarıyı sağlamaları gerekmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 60 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait derslerden bütünleme sınavına girebilir.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortlaması elde eden, bitirme çalışmasını başarıyla tamamlayan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adresi : Giresun Üniversitesi, İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Güre Yerleşkesi Giresun/TÜRKİYE Telefonu : +90 454 310 13 31 Belge Geçer : +90 454 310 13 50 E-Posta : kara_agacli@yahoo.com Web Adresi : http://iibf.giresun.edu.tr/
Bölüm Olanakları
Öğrenci bilgisayarları, projektörler ve wireless internet öğrencilerin kullanımına açıktır.

Program Çıktıları
1Alınan derslerdeki bilgiyi, uluslararası ilişkiler alanına ve diğer ilgili alanlara uygulayabilmelidir
2Uluslararası ilişkiler alanında daha ileri düzeyde çalışmalar yapabilecek entelektüel altyapıya sahip olabilmelidir
3Uluslararası ilişkiler disiplininin temel kavramlarını tanımlayabilmeli ve bunları günümüz küresel sorunları ile bağdaştırabilmelidir
4Siyasal olayların tarihsel kökenlerini anlayarak, geleceğe yönelik analitik yaklaşımlar geliştirebilmelidir
5Mesleki altyapı açısından gerekli olan hukuk bilgisini edinmelidir
6Akademik ve mesleki yaşamda kullanılabilecek yeterli yabancı dil bilgisine sahip olmalıdır
7Bilgiye erişmek üzere araştırma yapabilmeli ve kaynakları bir araya getirerek kullanabilmelidir
8Düşüncelerini söz ve yazı ile en etkin biçimde iletebilmelidir
9Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisine sahip olmalıdır
10Disiplin içi ve disiplinlerarası takım çalışması yapabilme becerisine sahip olmalıdır
11Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahip olmalıdır
12Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanabilmelidir

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789101112
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AITB-191 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
2 AITB-191 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
3 ISL-161 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Zorunlu 3 0 0 4
4 ISL-161 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Zorunlu 3 0 0 4
5 İİBFULUSEÇ-1 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER SEÇMELİ I Seçmeli - - - 2
6 İİBFULUSEÇ-1 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER SEÇMELİ I Seçmeli - - - 2
7 YDB-115 İNGİLİZCE-I Zorunlu 2 0 0 2
8 YDB-115 İNGİLİZCE-I Zorunlu 2 0 0 2
9 IKT-105 MİKRO İKTİSAT Zorunlu 3 0 0 4
10 IKT-105 MİKRO İKTİSAT Zorunlu 3 0 0 4
11 ULS-105 SİYASET BİLİMİ-I Zorunlu 3 0 0 4
12 ULS-105 SİYASET BİLİMİ-I Zorunlu 3 0 0 4
13 ULS-103 SİYASİ TARİH-I Zorunlu 3 0 0 4
14 ULS-103 SİYASİ TARİH-I Zorunlu 3 0 0 4
15 TDB-101 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 2
16 TDB-101 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 2
17 ULS-101 ULUSLARARASI POLİTİKA-I Zorunlu 3 0 0 4
18 ULS-101 ULUSLARARASI POLİTİKA-I Zorunlu 3 0 0 4
19 UNISEC-3 ÜNİVERSİTE ORTAK SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 0
20 UNISEC-3 ÜNİVERSİTE ORTAK SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 0
21 UNISEC-1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 2
22 IKT-101 YÖNTEM BİLİM Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 54 0 0 60
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ULS-108 ANAYASA HUKUKU Zorunlu 3 0 0 3
2 ULS-108 ANAYASA HUKUKU Zorunlu 3 0 0 3
3 AITB-192 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
4 AITB-192 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
5 İİBFULUSEÇ-2 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER SEÇMELİ II Seçmeli - - - 2
6 İİBFULUSEÇ-2 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER SEÇMELİ II Seçmeli - - - 2
7 YDB-116 İNGİLİZCE-II Zorunlu 2 0 0 2
8 YDB-116 İNGİLİZCE-II Zorunlu 2 0 0 2
9 IKT-219 MAKRO İKTİSAT Zorunlu 3 0 0 4
10 IKT-219 MAKRO İKTİSAT Zorunlu 3 0 0 4
11 ULS-106 SİYASET BİLİMİ-II Zorunlu 3 0 0 4
12 ULS-106 SİYASET BİLİMİ-II Zorunlu 3 0 0 4
13 ULS-104 SİYASİ TARİH-II Zorunlu 3 0 0 4
14 ULS-104 SİYASİ TARİH-II Zorunlu 3 0 0 4
15 ULS-110 SOSYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
16 ULS-110 SOSYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
17 TDB-102 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 2
18 TDB-102 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 2
19 ULS-102 ULUSLARARASI POLİTİKA-II Zorunlu 3 0 0 4
20 ULS-102 ULUSLARARASI POLİTİKA-II Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 50 0 0 60
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ULS-211 ÇAĞDAŞ TÜRK CUMHURİYETLERİ SİYASAL HAYATI Zorunlu 3 0 0 0
2 ULS-211 ÇAĞDAŞ TÜRK CUMHURİYETLERİ SİYASAL HAYATI Zorunlu 3 0 0 0
3 ULS-203 DIŞ POLİTİKA ANALİZİ Zorunlu 3 0 0 4
4 ULS-203 DIŞ POLİTİKA ANALİZİ Zorunlu 3 0 0 4
5 İİBFULUSE3 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER SEÇMELİ III Seçmeli - - - 6
6 İİBFULUSE3 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER SEÇMELİ III Seçmeli - - - 6
7 YDB-215 İNGİLİZCE-III Zorunlu 4 0 0 4
8 YDB-215 İNGİLİZCE-III Zorunlu 4 0 0 4
9 ULS-209 MEDENİ HUKUK Zorunlu 3 0 0 4
10 ULS-209 MEDENİ HUKUK Zorunlu 3 0 0 4
11 ULS-207 SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ Zorunlu 3 0 0 4
12 ULS-207 SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ Zorunlu 3 0 0 4
13 ULS-201 ULUSLARARASI HUKUK-I Zorunlu 3 0 0 4
14 ULS-201 ULUSLARARASI HUKUK-I Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 44 0 0 52
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ULS-208 İDARE HUKUKU Zorunlu 3 0 0 0
2 ULS-208 İDARE HUKUKU Zorunlu 3 0 0 0
3 İİBFULUSEÇ-4 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER SEÇMELİ IV Seçmeli - - - 6
4 İİBFULUSEÇ-4 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER SEÇMELİ IV Seçmeli - - - 6
5 YDB-216 İNGİLİZCE-IV Zorunlu 4 0 0 0
6 YDB-216 İNGİLİZCE-IV Zorunlu 4 0 0 0
7 ULS-206 OSMANLI DİPLOMASİ TARİHİ Zorunlu 3 0 0 4
8 ULS-206 OSMANLI DİPLOMASİ TARİHİ Zorunlu 3 0 0 4
9 ULS-210 TÜRK DÜNYASI Zorunlu 3 0 0 0
10 ULS-210 TÜRK DÜNYASI Zorunlu 3 0 0 0
11 ULS-202 ULUSLARARASI HUKUK-II Zorunlu 3 0 0 0
12 ULS-202 ULUSLARARASI HUKUK-II Zorunlu 3 0 0 0
13 ULS-204 ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ Zorunlu 3 0 0 0
14 ULS-204 ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ Zorunlu 3 0 0 0
Toplam 44 0 0 20
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ULS-307 AVRUPA BİRLİĞİ I Zorunlu 3 0 0 4
2 ULS-307 AVRUPA BİRLİĞİ I Zorunlu 3 0 0 0
3 İİBFULUSEÇ-5 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER SEÇMELİ V Seçmeli - - - 6
4 İİBFULUSEÇ-5 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER SEÇMELİ V Seçmeli - - - 6
5 MLY-213 KAMU MALİYESİ Zorunlu 3 0 0 0
6 MLY-213 KAMU MALİYESİ Zorunlu 3 0 0 0
7 YDB-330 MESLEKİ İNGİLİZCE I Zorunlu 4 0 0 0
8 YDB-330 MESLEKİ İNGİLİZCE I Zorunlu 4 0 0 0
9 IKT310 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 0
10 IKT310 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 0
11 ULS-301 TÜRK DIŞ POLİTİKASI Zorunlu 3 0 0 0
12 ULS-301 TÜRK DIŞ POLİTİKASI Zorunlu 3 0 0 0
13 IKT-303 ULUSLARARASI İKTİSAT-I Zorunlu 3 0 0 3
14 IKT-303 ULUSLARARASI İKTİSAT-I Zorunlu 3 0 0 0
15 ULS-313 ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE İNSANİ MÜDAHALE Zorunlu 3 0 0 0
16 ULS-313 ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE İNSANİ MÜDAHALE Zorunlu 3 0 0 0
Toplam 50 0 0 19
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ULS-308 AVRUPA BİRLİĞİ-II Zorunlu 3 0 0 4
2 ULS-308 AVRUPA BİRLİĞİ-II Zorunlu 3 0 0 4
3 İİBFULUSEÇ-6 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER SEÇMELİ VI Seçmeli - - - 6
4 İİBFULUSEÇ-6 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER SEÇMELİ VI Seçmeli - - - 6
5 YDB-332 MESLEKİ İNGİLİZCE-II Zorunlu 4 0 0 0
6 YDB-332 MESLEKİ İNGİLİZCE-II Zorunlu 4 0 0 0
7 ULS-312 ORTADOĞU'DA SİYASET Zorunlu 3 0 0 0
8 ULS-312 ORTADOĞU'DA SİYASET Zorunlu 3 0 0 0
9 ULS-302 TÜRK DIŞ POLİTİKASI-II Zorunlu 3 0 0 0
10 ULS-302 TÜRK DIŞ POLİTİKASI-II Zorunlu 3 0 0 0
11 IKT-302 ULUSLARARASI İKTİSAT-II Zorunlu 3 0 0 4
12 IKT-302 ULUSLARARASI İKTİSAT-II Zorunlu 3 0 0 4
13 ULS-306 ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK Zorunlu 3 0 0 0
14 ULS-306 ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK Zorunlu 3 0 0 0
Toplam 44 0 0 28
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ULS-407 DİPLOMATİK İNGİLİZCE I Zorunlu 3 0 0 4
2 ULS-407 DİPLOMATİK İNGİLİZCE I Zorunlu 3 0 0 4
3 İİBFULUSEÇ-7 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER SEÇMELİ VII Seçmeli - - - 8
4 İİBFULUSEÇ-7 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER SEÇMELİ VII Seçmeli - - - 8
5 ULS-405 TÜRKİYE'NİN İDARİ YAPISI Zorunlu 3 0 0 0
6 ULS-405 TÜRKİYE'NİN İDARİ YAPISI Zorunlu 3 0 0 0
7 ULS-401 ULUSLARARASI GÜNCEL SORUNLAR I Zorunlu 3 0 0 5
8 ULS-401 ULUSLARARASI GÜNCEL SORUNLAR I Zorunlu 3 0 0 5
9 ULS-409 ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE SİLAHLI KUVVETLER Zorunlu 3 0 0 4
10 ULS-409 ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE SİLAHLI KUVVETLER Zorunlu 3 0 0 4
11 ULS-403 ULUSLARARASI ÖRGÜTLER Zorunlu 3 0 0 0
12 ULS-403 ULUSLARARASI ÖRGÜTLER Zorunlu 3 0 0 0
Toplam 36 0 0 42
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ULS-410 BİTİRME ÇALIŞMASI Zorunlu 0 0 0 0
2 ULS-410 BİTİRME ÇALIŞMASI Zorunlu 0 0 0 0
3 ULS-406 ÇAĞDAŞ DEVLET SİSTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 4
4 ULS-406 ÇAĞDAŞ DEVLET SİSTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 0
5 ULS-408 DİPLOMATİK İNGİLİZCE-II Zorunlu 3 0 0 4
6 ULS-408 DİPLOMATİK İNGİLİZCE-II Zorunlu 3 0 0 4
7 İİBFULUSEÇ-8 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER SEÇMELİ VIII Seçmeli - - - 8
8 İİBFULUSEÇ-8 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER SEÇMELİ VIII Seçmeli - - - 8
9 ULS-402 ULUSLARARASI GÜNCEL SORUNLAR-II Zorunlu 3 0 0 0
10 ULS-402 ULUSLARARASI GÜNCEL SORUNLAR-II Zorunlu 3 0 0 0
11 ULS-404 ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE TERÖRİZM Zorunlu 3 0 0 5
12 ULS-404 ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE TERÖRİZM Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 30 0 0 37
 
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER SEÇMELİ I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BEB-101 BEDEN EĞİTİMİ I Seçmeli 2 0 0 2
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER SEÇMELİ I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ÜNİVERSİTE ORTAK SEÇMELİ - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ÜNİVERSİTE ORTAK SEÇMELİ - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER SEÇMELİ II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BEB-102 BEDEN EĞİTİMİ II Seçmeli 2 0 0 2
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER SEÇMELİ II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER SEÇMELİ III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEÇ-207 İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 3
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER SEÇMELİ III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEÇ-207 İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 3
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER SEÇMELİ IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER SEÇMELİ IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER SEÇMELİ V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEÇ-309 AVRASYA COĞRAFYASINDA GÜVENLİK PROBLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 3
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER SEÇMELİ V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEÇ-309 AVRASYA COĞRAFYASINDA GÜVENLİK PROBLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 3
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER SEÇMELİ VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEÇ-314 KAFKASYA SİYASİ GELİŞMELERİ Seçmeli 3 0 0 4
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER SEÇMELİ VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEÇ-312 BATI GÜVENLİK SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 2,50
2 SEÇ-314 KAFKASYA SİYASİ GELİŞMELERİ Seçmeli 3 0 0 4
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER SEÇMELİ VII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEÇ-401 GÜNCEL KARADENİZ JEOPOLİTİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER SEÇMELİ VII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEÇ-401 GÜNCEL KARADENİZ JEOPOLİTİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER SEÇMELİ VIII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER SEÇMELİ VIII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEÇ-414 SİBER SAVAŞ VE SİBER GÜVENLİK Seçmeli 3 0 0 3
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx):   
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr