Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Eğitim Fakültesi - Müzik Öğretmenliği - Müzik ÖğretmenliğiProgram Tanımları
Kuruluş
Programımız, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü bünyesinde Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı olarak hizmet vermektedir. Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalının temel amacı müzik eğitimi alanında hem yüksek öğretimin ihtiyaç duyduğu öğretim elemanlarını yetiştirmek, hem de özel sektörün ihtiyaç duyduğu alanında uzman insan gücüne katkıda bulunmaktır.
Kazanılan Derece
İlköğretim ve orta öğretime yönelik olarak; genel müzik eğitiminin hedeflerine uygun biçimde ders içi ve ders dışı, müziksel etkinlikleri verimli ve etkili bir şekilde yürütecek lisans düzeyinde müzik öğretmenliği.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Müzik Öğretmenliği Lisans Programını yürütebilecek asgari müzik bilgi ve becerisine sahip olmak.
Program Profili
Müzik eğitimi programından mezun olan öğrenciler yüksek lisans eğitimine devam edebilir. Diğer yandan programı başarı ile tamamlayan mezunlar yüksek öğretim kurumlarının ya da Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı uygun kurumlarında ya da Yüksek Öğretim Kurulu’na bağlı kurumlarda eğitimci olarak istihdam edilebilirler.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Müzik öğretmenliği asıl olmak üzere, özel Sektörde müzik eğitmenliği ve kamu sanat kurumlarında sanatcı - eğitmen, lisansüstü kariyer ve akademisyenlik
Üst Derece Programlarına Geçiş
Alanında Yüksek Lisans - Doktora
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Giresun Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğini uygun olarak “Ders Öğretim Planı” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan(toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı/ AKTS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Abdullah Önlü Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, Güre Yerleşkesi/GİRESUN Tel.: 0454 310 21 31
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910111213141516171819
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TAR-101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
2 ME-101A BATI MÜZİĞİ TEORİSİ VE İŞİTME EĞİTİMİ-I Zorunlu 2 0 0 2
3 ME-121A BİREYSEL BAĞLAMA-I Zorunlu 1 0 0 2
4 ME-107A BİREYSEL ÇALGI-I Zorunlu 1 0 0 2
5 ME-105A BİREYSEL PİYANO-I Zorunlu 1 0 0 2
6 ME-109A BİREYSEL SES EĞİTİMİ I Zorunlu 1 0 0 2
7 ME-111MB EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 3
8 İNG-101 İNGİLİZCE-I Zorunlu 3 0 0 3
9 ME-119A MÜZİK EĞİTİMİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Zorunlu 0 2 0 1
10 ME-123GK MÜZİK KÜLTÜRÜ Zorunlu 2 0 0 2
11 ME-115A OKUL ÇALGILARI-I (BLOK FLÜT) Zorunlu 0 2 0 1
12 ME-113A TÜRK HALK MÜZİGİ KORO-I Zorunlu 0 2 0 2
13 ME-103A TÜRK HALK MÜZİĞİ TEORİSİ VE İŞİTME EĞİTİMİ-I Zorunlu 2 0 0 2
14 ME-117GK TÜRKÇE-I YAZILI ANLATIM Zorunlu 2 0 0 2
15 UNISEC-1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 2
Toplam 22 6 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TAR-102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
2 ME-102A BATI MÜZİĞİ TEORİSİ VE İŞİTME EĞİTİMİ-II Zorunlu 2 0 0 4
3 ME-114A BİREYSEL BAĞLAMA-II Zorunlu 1 0 0 2
4 ME-108A BİREYSEL ÇALGI-II Zorunlu 1 0 0 1
5 ME-106A BİREYSEL PİYANO-II Zorunlu 1 0 0 1
6 ME-110A BİREYSEL SES EĞİTİMİ II Zorunlu 1 0 0 1
7 EĞİTİM-MÜZİK-02 EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ SEÇMELİ DERS GRUBU-02 Seçmeli - - - 2
8 ME-120MB EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 3
9 İNG-102 İNGİLİZCE-II Zorunlu 3 0 0 3
10 ME-112A OKUL ÇALGILARI-II (GİTAR) Zorunlu 0 2 0 2
11 ME-118A TÜRK HALK MÜZİGİ KORO-II Zorunlu 0 2 0 3
12 ME-104A TÜRK HALK MÜZİĞİ TEORİSİ VE İŞİTME EĞİTİMİ-II Zorunlu 2 0 0 4
13 ME-116GK TÜRKÇE-II SÖZLÜ ANLATIM Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 18 4 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ME-215 ARMONİ KONTRPUAN EŞLİK-I Zorunlu 2 0 0 2
2 ME-201 BATI MÜZİĞİ TEORİSİ VE İŞİTME EĞİTİMİ-III Zorunlu 2 0 0 4
3 ME-221 BİREYSEL BAĞLAMA-III Zorunlu 1 0 0 2
4 ME-207 BİREYSEL ÇALGI-III Zorunlu 1 0 0 1
5 ME-205 BİREYSEL PİYANO-III Zorunlu 1 0 0 1
6 ME-209 BİREYSEL SES EĞİTİMİ-III Zorunlu 1 0 0 1
7 ME-211 ÇOK SESLİ KORO-I Zorunlu 0 2 0 1
8 EĞİTİM-MÜZİK-03 EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ SEÇMELİ DERS GRUBU-03 Seçmeli - - - 2
9 ME-223 EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 3 0 0 6
10 ME-219 OKUL ÇALGILARI -III (GİTAR) Zorunlu 0 2 0 1
11 ME-217 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 3
12 ME-213 TÜRK HALK MÜZİĞİ KORO-III Zorunlu 0 2 0 2
13 ME-203 TÜRK HALK MÜZİĞİ TEORİSİ VE İŞİTME EĞİTİMİ-III Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 16 6 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ME-216 ARMONİ KONTRPUAN EŞLİK-II Zorunlu 2 0 0 3
2 ME-202 BATI MÜZİĞİ TEORİSİ VE İŞİTME EĞİTİMİ-IV Zorunlu 2 0 0 2
3 ME-220 BİREYSEL BAĞLAMA-IV Zorunlu 1 0 0 2
4 ME-208 BİREYSEL ÇALGI-IV Zorunlu 1 0 0 2
5 ME-206 BİREYSEL PİYANO-IV Zorunlu 1 0 0 2
6 ME-210 BİREYSEL SES EĞİTİMİ-IV Zorunlu 1 0 0 2
7 ME-222 ÇALGI BAKIM ONARIM BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 2
8 ME-212 ÇOK SESLİ KORO-II Zorunlu 0 2 0 2
9 EĞİTİM-MÜZİK-04 EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ SEÇMELİ DERS GRUBU-04 Seçmeli - - - 4
10 ME-224 EĞİTİM MÜZİĞİ DAĞARI Zorunlu 2 0 0 2
11 ME-218 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 3 0 0 3
12 ME-214 TÜRK HALK MÜZİĞİ KORO-IV Zorunlu 0 2 0 2
13 ME-204 TÜRK HALK MÜZİĞİ TEORİSİ VE İŞİTME EĞİTİMİ-IV Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 17 4 0 30
 
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx):   
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr